Koulun yhdysvanhemmat

Yhdysvanhemmat ja toiminnan kuvaus

Tavoitteena on yhdistää koko koulua, yksittäistä luokkaa ja kaikkia oppilaiden vanhempia erilaisilla toimintatavoilla, jotka päätetään kouluvuoden alussa. Aurinkovuoren koulun yhdysvanhemmat eivät ole rekisteröitynyt yhdistys.

Tiedottamiskäytänteet

Yhdysvanhemmat tiedottavat toiminnasta koulun kotisivulla, koulutiedotteissa sekä Facebookissa Aurinkovuoren koulu

Aurinkovuoren koulun yhdysvanhempien järjestäytyminen  2017-2018

Puheenjohtajaksi lukuvuodelle 2017 – 2018 valittiin Elina Vartiainen, varapuheenjohtaja Henna Rautavuo-Hätönen

Rahastonhoitajaksi lukuvuodelle 2017 – 2018 valittiin Heli Reiman ja Emilia Tolvanen

Kerättyjen varojen käyttäminen

Varoja käytetään esim. luokkafutiksiin, peleihin , kirjaston kirjoihin ja tsemppistipendeihin. Kouluun hankittu pelejä jokaiselle luokalle jouluna 2017.

 

Aurinkovuoren koulun yhdysvanhempien järjestäytyminen lukuvuonna 2017-2018

Päätös:

puheenjohtajana jatkaa Elina Vartiainen, varalla Henna Rautavuo-Hätönen

sihteeri Petri Haapanen rehtori ja

rahastonhoitajana Heli Reiman ja Emilia Tolvanen

Kokous 14.3.

  1. Päätimme hankkia Helin esityksen mukaisesti pöytäfutiksen  Sardi Faxe lasikannellinen pöytäfutis hintaan 1390€+alv.
  2. Anianpellon ja Aurinkovuoren koulun oppilaat käyvät uimassa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Määrä on todella vähäinen oppimisen kannalta. Tästä syystä uinnin opetusta painotetaan jatkossa 1-3 vuosiluokille. Tältä osin 4-6 luokille tulee ainoastaan yksi virkistysuintikerta. Tähän on haettu rahoitusta mm. Liikkuvasta koulusta. Uinti on yksi perustaidoista. Tästä syystä yhdysvanhemmat kohdentavat jatkossa keräämiään varoja oppilaiden uintikertoihin 4.-6 luokan oppilaille. Asiaa tarkennetaan vielä kevään aikana mm. liikunnan arvioinnin osalta.
  3. Oppilaiden osallisuus Pohdimme oppilaiden osallisuuden lisäämistä koulun arjessa. Yhdysvanhempien ehdotukset on kirjattu ja niitä käsitellään seuraavissa opettajainkokouksissa.
  4. Koulupäivän rakenne muuttuu lukuvuonna 2018 -2019Y hdysvanhemmat pitivät esitystä hyvänä Rehtori esitteli koulupäivän rakenteen muutoksen, mikä mahdollistaa pidemmän ruokailuajan, tauon ruokailun jälkeen sekä oppitunnin täsmällisemmän aloittamisen.
  5. Rehtori esitteli pilotointihanketta tunnetaitojen tunnistamisesta ja mittaamisesta. Yhdysvanhemmat kokivat asian hyvänä. Painottaen tunnepohjassa olevien sanojen kirjaamista ymmärrettävään muotoon tai sanojen selittämistä esim Tyytyväisyys – prioriteettien Pettymys – optimismin, Rakkaus universaali. Toinen asia oli mittaamistilanteeseen liittyvä asia, mikä tunne näkyy ensimmäisenä, onko se aina sama. Yhdysvanhemmat kokivat, että tunteen tulisi aina muuttua.
  6.  Seuraava kokous 11.4. klo 18, asialistalla on ohjelmallinen ilta pe 4.5.

 

Yhdysvanhempien kannanotto oppilashuollon palveluihin 31.1.2018

 

Aurinkovuoren koulun yhdysvanhemmat ovat huolissaan Asikkalan kunnan koulupsykologipalveluiden riittämättömyydestä. Saamamme tiedon mukaan koulupsykologin ei -kiireellisiin palveluihin, kuten oppimisvaikeustutkimuksiin on tällä hetkellä pitkä jono. Lisäksi psykologille tulee kiireellisesti hoidettavia tilanteita koko ajan, mikä tarkoittaa, että ei-kiireellisten asioiden hoitaminen venyy koko ajan. Joidenkin lasten ja perheiden osalta koulupsykologipalveluihin pääseminen ja palvelun toteutuminen vaikuttaa kohtuuttoman pitkältä, jolloin tilanteet saattavat vaikeutua entisestään, eikä ehkäisevästä työstä enää voida puhua.

Asikkalan kunta on palkannut toisen koulukuraattorin vajaat kaksi vuotta sitten ja kuraattoripalvelut vaikuttavatkin tällä hetkellä riittäviltä. Asikkalan kunnan koulutuspalveluilla ja Aurinkovuoren koululla on kokonaisuudessaan hyvä maine ja tällä on ollut vaikutusta myös joidenkin perheiden ratkaisuun muuttaa kuntaan. Riittävillä ja toimivilla oppilashuollon palveluilla on osaltaan mahdollista ylläpitää koulutuspalveluiden hyvää mainetta Asikkalan kunnassa, joten tässä vaiheessa oppilashuollon ja erityisesti koulupsykologipalveluiden saatavuus ja riittävyys on taattava.

Aurinkovuoren koulun yhdysvanhemmat esittävät tilanteen pikaista selvittämistä ja toimia asian parantamiseksi.

Yhdysvanhemmat 2017-2018

3A

Tanja Leinonen , Minna Saarenmaa-Laitinen

3B

Mia Hedberg ja Petra Sorjonen

3C

Timo Koukonen  ja Kaisa Jussila

4A

Heli Reiman, Liisa Ruonakoski  , Tarja Ojala  ja Ulla Moilanen

4B

Johanna Lindstam , Taina Lautamäki

4C

Maarit Liivamäki-Koivisto , Jonna Tanttu

5A

Päivi Kantola ja Miia Saari

5B

Katri Salonen, Pasi Virtanen

5C

Henna Rautavuo-Hätönen , Mirkkaliina Pettersson

6A

Paula Iso-Kuusela  ja Kirsi Andelin

6B

Rinna Ikola-Norrbacka, Erika Pokki

6C

Elina Vartiainen, Maarit Liivamäki-Koivisto

Pienryhmät

Emilia Tolvanen