Kadonneen hyvinvoinnin metsästys ja 190 toiminnallista koulupäivää

Kadonneen hyvinvoinnin metsästys

Hyvinvointi luo perustan hyvälle oppimiselle. Olemme kehittämässä niin oppilaiden kuin henkilöstön hyvinvointia seuraavan kolmen vuoden aikana. Ensimmäisenä vuotena toimintaa kehitetään erilaisten kokeilujen kautta.

Koulun toiminta-ajatukseen kirjataan oppilaan ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen

 Hyvinvointia kehitetään vähitellen 1. vuoden tavoitteet ja toimenpiteet

Opettaja valitsee omalle ryhmälleen sopivan hyvinvointiteeman tai teemoja. Kyseistä teemaa tai kyseisiä teemoja käydään läpi pieninä annoksina kouluvuoden aikana. Tämän lisäksi vanhemmille järjestetään vähintään yksi luokkakohtainen vanhempainilta

Toimenpiteet ja teemat:

 • Tunnetaidot, Tunteiden tunnistaminen ja tunteiden mittaus koulupäivän aikana tai erilaissa tilanteissa, tunteiden tunnistaminen
 • Uni, ravinto ja liikunta:
 • Taide Tavoitteena on valmistaa luontoaiheisia akustointilevyjä kouluravintola Hauenleukaan ja porraskäytäville sekä tekstiilimattoja luokkiin,
 • Sosiaalinen luottamus:  Lapsella täytyy olla sosiaalista luottamusta, jotta hän voi hyvin. Tämä pitää sisällään mm. minäkuva / terve itsetunto, ystävyyssuhteet, tukiverkko, luottamus; itseen toisiin, kotiin ja kouluun, vuorovaikutussuhde (kuuntelu- ja keskustelutaidot) : kavereihin, opettajaan ja vanhempiin, erilaisuuden tunnistamista ja hyväksymistä
 • Luontosuhde
 • Aamu tai välipala

Kokeilukulttuurin kehittäminen Aurinkovuoren koululle

 • Pitkäkestoinen suunnittelu PAINOTUS TEKEMISESSÄ
 • Virheiden välttäminen VIRHEIDEN HYÖDYNTÄMINEN
 • Varmuuden tavoittelu DIALOGI EPÄVARMUUDEN KANSSA
 • Sektorikohtainen työskentely TOISILTA OPPIMINEN (Me)
 • Arviointi lopussa OPPIMINEN PITKIN MATKAA

Väliarviointia marraskuussa 2018

3.lk

 • Aamu- ja välipala: Kaksi kertaa viikossa
 • Lukeminen: Lukupäiväkirja (kannustejärjestelmä), lukutunnit, kummien kanssa lukutuokiot
 • Matot: Olleet hyvin käytössä
 • Luontosuhde: Vierailu Urajärven kartanolla
 • Tunteet / Sos. luottamus: Positiivinen pedagogiikka & Vahvuus Varis -materiaali
 • Osallisuutta: Oppilailla oma vastuualue, äänestyksiä & mielipiteiden kysymistä, kauppareissut
 • Liikkuva koulu: Hyvä liike tulee keväällä, liikuntavälipalat, lenkit kerran viikossa

4lk

 • Aamu- ja välipala: Vie aikaa, tuo energiaa, opettaa arkielämän taitoja
 • Lukeminen: Neljä kirjaa ennen joulua, lukutunnit
 • Matot: Kiva juttu
 • Luontoretki: Halutaan lisää
 • Osallisuutta: Pelit, valinnan vapaus
 • Liikkuva koulu kulkee kaikessa mukana, liikuntavälipalat
 • Sosiaalinen luottamus kulkee kaikessa mukana,

5.lk

 • Aamu- ja välipala: Toimii ja jatkuu keväällä
 • Lukeminen: Kiinteä lukutunti (kummitunti), yhteistyö kunnan kirjaston kanssa
 • Matot: Toimii, muistetaan imuroida
 • Syventävät opinnot: Luontosuhde, sos. Luottamus / tunteet, ravinto ja lepo, fyysinen ja henkinen hyvinvointi, keväällä vanhempainilta
 • Osallisuutta: Aamu- / välipala
 • Liikkuva koulu: Hyvä liike tulee keväällä, liikuntavälipalat, lenkit kerran viikossa
 • Ohjaava palaute oppilaalle: Ajankohdan järjestäminen koulupäivän aikana

6.lk

 • Välipalakäytänteet pitkinä koulupäivinä
 • Lukeminen: Osana arkea, yhteistyö kunnan kirjaston kanssa
 • Matot: Luokkamattoprojekti
 • Luontosuhde / Liikkuva koulu: Metsäpelipäivä A ja C, Leirikoulu A ja B, retkeily kelillä kuin kelillä A ja C, kuvaamataito ulkona A,B ja C, liikuntaa ja retkeilyä
 • Tunteet : Tunnetaidot uskonnossa ja ympäristöopissa
 • Sos. luottamus: Arjessa, Meidän luokka kyselyt
 • Osallisuutta: Oppilailla oma vastuualue, äänestyksiä & mielipiteiden kysymistä, kauppareissut
 • Tulossa vanhempainillat (luokan päättäjäiset)

Pienryhmät (Hannes, Marsa)

 • Välipala: klo 14 päivinä, juhlapäivät
 • Tekstiilimatot ovat lisänneet hyvinvointia luokassa, myös osallisuutta esim. imurointi
 • Luonto- ja metsäkokemukset hyödynnetään ympärivuotisesti, liikuntatunneilla ja syventävissä opinnossa.
 • Osallisuus: Järjestäjänä oleminen, vuorot reksin tunnille, oppilaskunnan edustus, kaupassa käynti ohjaajan  avustamana, saa vaikuttaa välipalalistaan
 • Lukeminen: Päivittäinen lukuvartti, kerran viikossa lukutunti, käymme kunnan kirjastossa
 • Liikkuva koulu: Liikunnalliset tauot
 • Kaikki yllä olevat toiminnot lisäävät sosiaalista luottamusta

Pienryhmät (Anne-Elina ja Heidi)

 • Aamupala: toteutunut satunnaisesti
 • Matot: Oppilaat olivat tyytyväisiä aulamattoon
 • Luonto: Retket, askartelut, projektit, tiedonhaku
 • Osallisuus: Oppilaat ovat opetuksen suunnittelussa mukana
 • Tunteet ja sosiaalinen luottamus: Päivittäinen vuorovaikutus, keskustelu, kehulaatikko, joulukalenteri
 • Liikkuva koulu: Ylimääräisiä uintikertoja
 • Lukeminen: Kirjaston satutunnit, lukukoira, tiedonhaku, postereiden tekeminen, suulliset esitykset
 • Toiminnallinen oppiminen: Kauppaprojekti, toiminnallinen matematiikka, ympäristöpäivä. pelit, leikit, välipalajumpat materiaali

Englannin opettajat

Liikkuva koulu: 

 • Toiminnallisia opetusmenetelmiä,
 • näyttelemistä / pantomiimiä,
 • enkkujumppa / taukojumppa,
 • työpisteitä, pelit / leikit,
 • sanastoharjoituksia liikkeen avulla esim. pallopiiri,
 • ulkona opiskelua,
 • 15 min seisomapaikkoja tunnilla,
 • Etsi pari. kortit

Osallisuus:

 • Isommat suunnittelevat ja ohjaavat pienemmille tai oman luokan sisällä

Lukeminen: 

 • Keväällä 6. lk projektina esim tiivistelmä lukemastaan kirjasta englanniksi

 

Mitä kokeileminen on?  On sitä, että

 • Kerään tietoisesti ja uteliaasti palautetta siitä, onko ideani hyvä vai ei
 • Onnistuessaan kokeiluni edistää laajempaa tavoitettani
 • En ole varma millainen lopputulos kokeilullani on
 • Kokeilullani on selkeä alku ja loppu
 • Testaan kokeiluni pienessä mittakaavassa ennen kuin laajennan
 • Kokeiluni onnistumisen tai  epäonnistumisen voi selkeästi todeta arviointien kautta (esim. Palautekeskustelu)

190 toiminnallista koulupäivää

Aurinkovuoren koulussa on opiskelua ja yhteistyötä tukeva avoin ilmapiiri. Ilmapiirin luovat lapset ja aikuiset yhteistyössä. Koulu kasvattaa oppimisesta ja liikkumisesta innostuneita lapsia ja nuoria. Aurinkovuoren koulu on positiivinen, turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva oppimisympäristö. Aurinkovuoren koulun toiminnassa panostetaan lasten ja henkilöstön hyvinvointiin (StressFree) ja toiminnallisuuteen. Olemme Liikkuva koulu . Aurinkovuoren koulussa toiminnallisuutta on lisätty pitkillä välitunneilla. Toiminnallisuuden lisäämiseksi tarvitsemme myös kotien tukea. Kodit voivat vaikuttaa mahdollistamalla kävelyn tai pyöräilyn koulumatkoilla.

Kouluvuoden aikana toteutetaan koulun toimintakulttuuriin kuuluvia pieniä tapahtumia, jotka on kirjattu koulun vuosikelloon. Liikkuva kouluvuosi pitää sisällään seuraavia tapahtumia: Yleisurheilukisat, syysretki, talviretki hiihtäen, uuden taidon oppimisen päivä, kävelyä / lenkkeilyä luokkakohtaisesti, toukokuussa, koulun retket pyöräillen, Liikkuva Picnic koulupäivä, ja Markus Sun –cup luokkien välinen jalkapallo turnaus.

Lukuvuosi 2018 – 2019

Tavoitteet ja keinot:

Pitkää yhtäjaksoista istumista oppitunneilla vältetään monipuolistamalla opetusta, sisätiloja suunnitellaan edelleen toiminnallisuutta tukevaksi, sisävälituntitoimintaa kehitetään erityisesti vähän liikkuvien oppilaiden osalta. Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen kiinnitetään tämän kouluvuoden aikana erityistä huomiota kts. Henkilökunta ja koulutus Liikkuva koulu mentori tukee koulun toimintakulttuurin kehittämistä.

Rinnakkaisluokan opettajien ja oppilaiden suunnittelupäivän yhteydessä kirjataan keskeiset toimintatavat. Toimintamalleja kuvataan office365 alustalle ja ne laminoidaan korteiksi luokkiin.  Koulun sisätiloihin suunnitellaan oppilaita aktivoivia siirtymispisteitä. Pump track –radan aktiivinen käyttö välituntien aikana. Koulupäivän rakennetta muutetaan niin, että ruokailun jälkeen oppilaille jää 15 min aikaa omaehtoiseen toimintaan pää- ja toiminta-auloissa sekä luokkatiloissa. Liikuntasuoritukset ovat osa oppilaiden kotitehtäviä.

Henkilökunta – kouluta ensin

Koulutus

 • Kouluvuoden aikana olevat liikunnalliset tapahtumat ovat työhyvinvointia tukevia
 • VESO-päivän järjestäminen syksyllä kouluvuoden alussa, keväällä jatketaan joko valtakunnallisella tai kuntakohtaisella koulutuksella
 • Venyttely ja kehonhuoltoon liittyvien kokoussisältöjen lisääminen kouluvuoden aikana
 • .Pitkiä yhtäjaksoisia kokouksia vältetään. Työmatkaliikenne toteutuu väh puolella henkilöstöstä kävellen tai pyörällä.
 • Opettajilla ja henkilöstöllä on käytössä Office365 alusta, josta löytyy toimintamalleja toiminnallisuuden lisäämiseksi omassa työssä

Arviointi:

 • Kouluvuoden aikana toteutetaan koulun toimintakulttuuriin kuuluvia pieniä tapahtumia, jotka on kirjattu koulun vuosikelloon
 • Koteihin jaetaan kouluvuoden alussa keskeiset tavoitteet liikunnallisuuden lisäämiseksi, joiden keskeiset tavoitteet on käyty läpi oppilaiden kanssa. Asiasta muistutetaan kouluvuoden aikana. Tavoitteista keskustellaan oppilaskeskusteluissa.
 • Keskeiset asiat kirjataan koulun työsuunnitelmaan

 

Lukuvuosi 2017 -2018

Aurinkovuoren koulussa välitunnit kestävät 30 min. Muita toiminnallisuutta lisääviä toimenpiteitä ovat mm.

 • Tapahtumat kouluvuoden aikana: retkipäivät, Markus Sun Cup
 • Koulupäivän aikana:  Pitkän istumajakson katkaiseminen, vastaaminen seisten, erilaiset työtavat , pikkuvälitunnit,  2 km lenkki tai porraskävely koulupäivän aikana opettajan johdolla kerran viikossa
 • Opettajankokoukset: hyvinvointiteema syksyllä ja keväällä
 • Kehityskeskustelut valintana myös kävelykeskustelut
 • Koulumatkojen liikunnallistaminen (toteutus: Koulutiedote ja vanhempainillat)
 • Vääksyn taajaman alueella kotien tavoitteeksi asetetaan oppilaiden saapuminen kouluun joko kävellen tai pyörällä.
 • Henkilöstön hyvinvointi: TYHY

Liikkuva koulun ideapankki löytyy koulun Office365 alustalta

Monipuoliset opetusmenetelmät tavoitetta seurataan koulun sisäisesti mm. oppilas ja kehityskeskustelujen yhteydessä

Lukuvuosi 2016 -2017

Mentoriohjaaja on lisännyt koulupäivän toiminnallisuutta niin välitunneilla kuin oppitunneilla. Kokouksissa on esitetty Vinkkejä toiminnallisiin oppitunteihin, Seikkailuvihko välituntitoimintaan ja kehitetty toimintapisteitä koulun sisätiloihin. Hyvä Liike – liikettä – toimintaa – liiketoimintaa valmistelutyö on aloitettu syksyllä 2016.

Henkilöstön kokouksia keskeytetään toiminnallisilla hetkillä, henkilöstön kanssa käytäviä kehityskeskusteluja on mahdollisuus toteuttaa myös kävellen. Toimintamalleja on koottu Office 365 alustalle, josta ne ovat kaikkien luettavissa. Monet näistä ideoista on suunniteltu Liikkuva koulu –seminaarissa Tallinnassa.

Koteihin jaetaan kouluvuoden alussa keskeiset tavoitteet liikunnallisuuden lisäämiseksi, joiden keskeiset tavoitteet on käyty läpi oppilaiden kanssa. Liikuntalähetekäytäntö on otettu käyttöön kouluterveystarkastusten yhteydessä. Toiminnan markkinointi tulee viemään oman aikansa.

Esimerkkejä kevään 2017 ohjelmasta:

Aurinkojahti

Koulun pihalle piilotetaan lappuja, joissa on auringon kuvia. Oppilaiden tehtävänä on etsiä niitä välitunnin aikana. Kerätyistä auringonkuvista saa palkkion.

Kuvat on hyvä sijoittaa monipuolisesti koulun pihalle, jolloin piha-alue tulee oppilaille entistä tutummaksi.

Tehtävärata koulun sisälle

Koulun rappusia ja käytäviä käytetään apuna. Oppilaiden tehtävänä on juosta rappuset ylös, ja käytävillä on aina jokin tehtävä, esimerkiksi viedä hernepussi pään päällä käytävän päässä olevaan koriin (tasapainoharjoitus) tai heittää pallo käytävän päässä olevaan koriin (heittäminen).

Rata alkaa aulasta, nousee aina rappuset ylös ja käytävällä on motorisia perustaitoja harjoittava tehtävä. Kakkoskerroksen juoksukaista juostaan.

Sääntö: rappuset pitää kävellä alas, juosta ylös.

Tehtäväradan voi toteuttaa mahdollisella tulevalla sisävälitunnilla. Opettaja voi halutessaan rakentaa radan myös oppitunnille. Tärkeää on, että käytävillä ei ole muuta liikettä silloin, kun tehtävärata toteutetaan.

Oppilaille suorittu kysely 23.2.

Sisävälitunti 1krt/kuukaudessa

 • Suuri kannatus joka luokalta
 • Mitä voitaisi tehdä:
  • Vapaata olemista
  • Liikuntasali
   • jalkapalloa, sählyä, hippaa, kaupunkisotaa, koripalloa
   • Volttimonttu
   • Esterata
   • Renkaat ja köydet
  • Disko
  • Piilosta koko koulussa
  • Erilaisia leikkejä
   • väriä, haudanvartija, gorillahippa
  • Aarteenetsintää
  • Telinevoimistelua
  • Toiminnallisia rastipisteitä
   • Pisteillä olisi keilausta yms.
  • Lukemista kirjastossa
  • Cheerleading