Liikuntasuunnitelma

Perusopetuksen liikunnan keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon, ja näin vaikuttaa oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tavoitteena on liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen.

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen tavoitteiden painopiste on perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa kehittäen samalla oppilaan sosiaalisia taitoja. Liikunnanopetuksessa keskitytään kehittämään oppilaan motorisia perustaitoja erilaisten liikuntaharjoitteiden ja lajien kautta. Tällaisia arjessakin tarvittavia valmiuksia ovat esimerkiksi erilaiset tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineenkäsittelytaidot.

Oppilaan tulee osallistua liikuntatunneilla toimintaan aktiivisesti ja toiset huomioiden. Taitoja kehitetään oppilaan omien kykyjen pohjalta.

Liikuntatunneilla käytetään liikuntavaatteita. Huoltajien tulee tiedottaa opettajaa oppilaan mahdollisista liikuntarajoitteista.

Sairauksista ja toipilaisuudesta vanhempien olisi hyvä ilmoittaa opettajalle kirjallisesti (pidemmästä sairaspoissaolosta lääkärintodistus)

Oma liikunnanopettaja kertoo tarkemmin tunneista ja mahdollisista suunnitelman muutoksista. Luokanopettaja kysyy oppilaiden toiveita liikuntatuntien sisällöstä.

Syyslukukauden aikana yleisurheillaan, pelataan joukkuepelejä ja suunnistetaan. Syysloman jälkeen alkaa luistelujakso. Elo-syyskuun aikana suoritamme MOVE-testit.

Kevätlukukauden alussa pyritään jatkamaan liikuntaharjoituksia monipuolisesti niin sisäliikunnan, kuin ulkoliikunnankin kautta. Sään ja lumitilanteen niin salliessa ulkoliikunnassa keskitytään hiihtoon. Sisäliikunta painottuu sisäpalloiluun (mm. koripallo, lentopallo, käsipallo, salibandy, sulkapallo). Tunneilla huomioidaan myös alkulämmittelyinä käytettävät liikuntaleikit ja lihaskuntoharjoitteet.

Myöhemmin keväällä liikunnanopetus suuntautuu kuntoliikuntaan ja voimisteluun (permanto ja telinevoimistelu). Oppilaiden peruskuntoa pyritään vahvistamaan kestävyys- sekä lihaskuntoharjoitusten (esim. kuntopiirit) avulla.

Kevätlukukauden viimeiset kuukaudet ovat ulkoliikuntapainotteisia. Jakso sisältää ulkopalloilua (mm. jalkapallo, pesäpallo), lenkkeilyä ja ulkoleikkejä.