VYK Anianpellon koulu

Anianpellonkoulu

KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA ANIANPELLON KOULUSSA

Kiusaaminen voidaan ymmärtää monella tavalla ja ilmiöstä on olemassa erilaisia määritelmiä. Yleisesti koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun.

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takanapäin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista.

On huomioitava, että riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista. Ne syntyvät tilanteissa, joissa ihmiset ovat erimieltä tai haluavat eri asioita

 

Luokkien toimintatavat kiusaamistilanteessa

1A

Jos näen tai olen osallisena kiusaamiseen, toimin seuraavan ohjeistuksen mukaan:

– Pyritään selvittämään pieniä riitoja itse.

– Mennään kertomaan aikuiselle mahdollisimman pian.

– Tunnustetaan, pyydetään anteeksi ja lopetetaan

1B

– Koitetaan selvittää tilanne ensin itse.

– Jos tilanne ei selviä, kerrotaan siitä heti lähimmälle aikuiselle eli välituntivalvojalle, omalle opelle tai jollekin muulle koulun aikuiselle.

– Jos ei halua tai uskalla kertoa asiasta yksin, voi pyytää mukaan jonkun kaverin.

– Viimeistään asiasta kerrotaan kotona vanhemmille, jotka viestivät siitä opelle.

– Jos jotain toista kiusataan, mennään väliin ja tehdään selväksi, ettei toiminta ole reilua. Jos se ei auta, haetaan aikuinen paikalle

1C

-Koitetaan selvittää tilanne ensin itse.

-Jos tilannetta ei saa itse selvitettyä, kerrotaan heti lähimmälle aikuiselle (välituntivalvoja, oma opettaja tai kotona vanhemmalle)

-Jos kaveria kiusataan, autetaan toista ja kerrotaan tarvittaessa aikuiselle.

1D

-Kerrotaan lähimmälle aikuiselle, omalle opelle tai vanhemmille.

-Vanhemmat voivat välittää tiedon opelle.

 2A

Jos ei asioita saada selvitettyä

-Pyydä välitunnilla valvojaa selvittämään.

-Selvittäkää opettajan/ohjaajan kanssa.

-Kerro kotona ja vanhemmat päättävät, keskustellaanko koulussa asiasta.

2B

– Koetetaan selvittää itse riita/selvitettävä asia ja autetaan kaveria selvittelyssä.

– Selvitellään asia ja pyydetään anteeksi.

– Kerrotaan asiasta aikuiselle

2C

-Välitunnilla leikitään sovussa ja ollaan reiluja kavereita. Koulu on turvallinen, ketään ei saa satuttaa.

-Jos tulee pulmia, välitunnilla välkkävalvoja auttaa.

-Jos itseä tai jotakin kiusataan, kerrotaan aikuiselle, opettajalle tai huoltajalle

 

Vääksyn yhteiskoulun Anianpellon koulu sijaitsee Vääksyn kuntakeskuksessa. Koulussa toimii alkuopetuksen luokat 1-2. Oppilaita koulussa on noin 120 ja opettajia 7. Koulussa toimii myös pienryhmä oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia.

  • Koulu toimii monipuolisesti alkuopetuksen kouluna antaen oppilaille hyvät perustaidot.
  • Koulutyötä rikastetaan vuosittain ja kuukausittain vaihtuvilla teemoilla.
  • Vilkas kerhotoiminta.
  • Asianmukaiset ja viihtyisät, erityisesti 1-2 luokkia varten suunnitellut tilat.
  • Toimii samassa kiinteistössä esikoulun kanssa.
  • Koulun perinteet ja sijainti tarjoavat mahdollisuuden elävöittää erityisesti ympäristötiedon, liikunnan ja musiikin opetusta.