Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen tavoite

Vesivehmaalla vanhempainyhdistyksellä on kaksi päätavoitetta:

1. Ensimmäinen on arvollinen tavoite.                                                                                                                                           Olemme määrittäneet, että tavoitteenamme varainkeruun yhteydessä on yhdistää/verkostoida sekä koulun oppilaita että myös heidän vanhempia keskenään. Näin saamme vahvemman yhteisön, jossa oppilaiden on hyvä olla ja kasvaa.

2. Toinen on rahallinen tavoite.                                                                                                                                                   Varainkeruulla mahdollistetaan mm. koululaisten retkitoiminta. Pääsääntöisesti koko koulu tekee  kerätyillä varoilla kaksi retkeä. Yksi retki on tehty syksyllä teatteriin opettajien valinnan mukaan ja toinen keväällä toukokuussa luokkaretken muodossa sovittuun kohteeseen. Varoista on kustannettu kaikki retken kulut sekä lounas oppilaille.

 

Historiaa

Vesivehmaan koululla toimi johtokunta aina vuoden 2009 toukokuun loppuun koulun ja vanhempien välisenä yhteistyöelimenä. Koko kunnassa johtokunnat lakkautettiin ja tilalle tuli joko vanhempain-yhdistyksiä tai yhdysvanhempia. Vesivehmaalle perustettiin syyskuussa 2009 Vanhempainyhdistys jatkamaan Johtokunnan toimintaa. Vanhempainyhdistystä johtaa Hallitus, johon pysyväisjäsenenä kuuluu koulun rehtori tai hänen nimeämänsä opettaja.

VESIVEHMAAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY.
(perustettu 1.9.2009)

Hallituksen jäsenet kaudella 2019-2021:

Marianne Ristola, pj.

Päivi Mäkiranta

Saija Varpa

Saana Kunttu

Minna Linnas, siht.

Katariina Pekkola, rh.

Maria Rautava

Elina Tienhaara

Heli Uusi-Uitto, vpj.

Juha Vuorio

 

 

 

Vanhempainyhdistyksen toiminta

Yhdistys tarvitsee toimiakseen aktiivisia vanhempia.
Periaatteenamme kuitenkin on, että vanhempainyhdistystoiminta ei ole työ – vaan yhdessäolon muoto, joka sitoo vain sopivasti.

 

Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuksen. Jäsenyys on ilmaista ja loppuu samalla, kun oppilaan taival Vesivehmaan koulussa päättyy. Jäsenlomakkeita saa yhdistyksen sihteeriltä. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä. Jäsentietoja käsitellään vain jäsenhakemuksessa pyydetyn luvan mukaisesti yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen.