Kalkkisten palvelukeskus aloitti toimintansa 1.8.2014

Asikkalan kunnanvaltuusto kokouksessaan 7.4.2014 päätti hyväksyä esityksen, jossa ehdotettiin Kalkkisten palvelukeskuksen perustamista 1.8.2014 alkaen. Palvelukeskusajatus lähti liikkeelle yhteistyön lisäämisestä samassa pihapiirissä toimivien yksiköiden välillä yli hallintorajojen. Näin Kalkkisten koulu, esiopetus- ja päivähoitoyksikkö muodostavat yhden hallinnollisen tulosyksikön. Tulosyksikön tavoitteena on parantaa Kalkkisten seudun kunnallisia palveluja. Näin lapsella on yhtenäinen kasvunpolku vauvasta alakoulun kuudenteen luokkaan saakka.

Kyseiset yksiköt ovat jo 2000-luvun alusta asti olleet samassa pihapiirissä. Olemme käyttäneet samoja tiloja ja tukipalveluita (ruokahuolto ja kiinteistönhoito). Muutoksen avulla henkilöstöresurssit ovat joustavammin käytettävissä ohi hallintorajojen; Lapset oppivat tuntemaan koko yksikön henkilökunnan. Samalla voidaan luoda säästöjä, kun lyhytaikaiset sijaisuudet pystytään hoitamaan sisäisillä järjestelyillä. Hallintorajojen puuttuminen mahdollistaa myös joustavammin yhteisten tarvikkeiden ja välineiden käytön. Enää ei ole ns. ”meidän ja teidän välineet” -ajattelua. Jatkossa pyrimme luomaan tapahtumia ja juhlia, joissa kaikki lapset huoltajineen ovat tervetulleita.

Näillä pienillä muutoksilla voimme saada jotain yhteistä uutta ja parempaa aikaan! Tarvitaan vain tahtoa tehdä yhdessä asioita hyvin. Ehkä jonain päivänä olemme yksikkö, joka on varteenotettava vaihtoehto myös ulkopaikkakuntalaisille! (ML)