Kunnan hankintatoimi

Lähtökohtana kunnan hankinnoissa on markkinoiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Pyrkimyksenä on yhtäältä hyödyntää markkinoilla olevaa osaamista ja resursseja, toisaalta edistää paikallista, alueellista ja valtakunnallista elinkeinotoimintaa. Niin pienhankinnat kuin myös hankintalain kynnysarvot ylittävät hankinnat toteutetaan sähköisen hankintajärjestelmä HankintaSampon kautta. Sähköinen hankintajärjestelmä helpottaa hankintaprosessien toteuttamista, lisää hankintojen avoimuutta sekä tukee toimittajien tasapuolista kohtelua. Kunnan hankkiminen perustuu kunnan hallintosääntöön, hankintaohjeeseen ja hankintalakiin. Hankintasopimuksissa sovelletaan hankintalain sekä tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen lisäksi Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 palvelut, JYSE 2014 tavarat).

Tietoa kunnan hankinnoista:

Harri Hirvonen
Tekninen johtaja
044 778 0290
harri.hirvonen@asikkala.fi

 

Hyödylliset linkit:

Hankintalaki

Jyse 2014 palvelut

Jyse 2014 tavarat

Kunnan hallintosääntö (PDF)

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankinnat.fi