Kouluun ilmoittautuminen

Kunta on jaettu neljään kouluunottoalueeseen. Oppilaan ensisijainen koulu määräytyy asuinpaikan mukaan.

Huoltajat voivat anoa lastaan muuhunkin kouluun, kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tällöin heidän tulee itse huolehtia kuljetusjärjestelyistä.

Kouluun ilmoittautuminen 2021

Kouluunottoalueet 2018