Kirjaston käyttösäännöt

Kirjastokortin saadaksesi sinun on hyväksyttävä kirjaston käyttösäännöt. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan kirjallisen suostumuksen. Päiväkoti, koulu tai muu yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Korttia hakiessasi sinua pyydetään esittämään kirjastossa kuvallinen henkilötodistus (esimerkiksi ajokortti tai passi) ja täyttämään ilmoittautumislomake. Halutessasi voit täyttää lomakkeen jo etukäteen.

Lastu-kirjastojen käyttösäännöt 23.4.2018

Kirjaston palvelut ja käyttösäännöt

Kaikilla yksityishenkilöillä, laitoksilla ja yhteisöillä, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä, on oikeus lainata aineistoa, käyttää kirjaston asiakastiloja ja muita palveluita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi.

Kirjastoaineiston käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastossa ovat maksuttomia.
Kirjasto perii maksuja myöhässä palautetusta aineistosta, varatun aineiston noutamatta jättämisestä sekä muista kuin edellä mainituista palveluista kirjaston maksujen mukaan.

Lisäksi peritään korvauksia palauttamattomasta, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta.

Kirjastokortti ja lainaaminen

Henkilökohtaisen kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla varustetun henkilötodistuksen, ilmoittamalla yhteystietonsa ja sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle maksaa 3 euroa.

Kirjastoaineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Asiakas voi myös lainata esittämällä kuvallisen henkilötodistuksen
Asiakas vastaa kortillaan lainatusta aineistosta. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Nimi- ja yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa kirjastoon.

Päijät-Hämeen kirjastojen kirjastokortit käyvät kaikissa Päijät-Hämeen yleisissä kirjastoissa.

Alle 15-vuotiaiden ja yhteisöjen kirjastokortit sekä vastuuhenkilöt

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Vastuuhenkilön henkilöllisyys tarkistetaan kirjastokorttia tehtäessä. Vastuuhenkilöiden tulee ilmoittaa kirjastoon nimen- ja yhteystietojen muutokset.

Aineiston varaaminen

Aineistoon voi tehdä varauksia verkkokirjastossa tai kirjastoissa maksutta. Varauksen säilytysaika on 7 vrk.

Noutamattomasta varatusta aineistosta peritään 2 € / varaus.
Maksu peritään vaikka saapumisilmoitus ei ole tavoittanut asiakasta kirjastosta riippumattomasta syystä.

Kaukolainat

Kaukolainaksi toisesta kirjastosta, Suomesta tai ulkomailta voi tilata aineistoa, jota ei ole Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen kokoelmissa.

Lainaaminen, laina-ajat ja lainamäärät

Laina-aika on pääsääntöisesti 28 vuorokautta. Kirjasto voi päättää poikkeavista laina-ajoista harkintansa mukaan.
Kerralla lainassa olevan aineiston määrä voi olla korkeintaan 100. Yhdellä asiakkaalla voi samanaikaisesti olla lainassa DVD-levyjä enintään 15 kpl, CD-kirjoja enintään 10 kpl, konsolipelejä enintään
4 kpl sekä Blu-ray-levyjä enintään 4 kpl.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ikärajaluokittelua.

Lainan uusiminen

Lainan voi uusia enintään 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia eikä lainaaja ole laina-uskiellossa.

Laina-aika ja palauttaminen

Laina-aika päättyy kirjaston aukioloaikana ja verkossa vuorokauden päätyttyä.
Ennakkotiedotuksen lähestyvästä eräpäivästä voi tilata kirjastosta sähköpostiin tai tekstiviestinä.

Ilmoituksen poisjääminen ei poista asiakkaan vastuuta myöhästymismaksuista.

Lainojen palautus palautusluukkuun on asiakkaan vastuulla. Kirjaston aukioloajan jälkeen tehdyt palautukset kirjautuvat seuraavalle aukiolopäivälle.

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksu on 0,40 €/vrk/laina kaikesta aineistosta. Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja.

Myöhästymismaksun enimmäismäärä on 10 €/laina.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Yhteisölainaajilta ei peritä myöhästymismaksua.

Myöhästymisilmoitukset, laskutus ja perintä

Asiakkaalle lähetetään kaksi huomautusta palauttamattomasta aineistosta. Jos asiakas ei palauta tai korvaa lainattua aineistoa, aineistosta ja myöhästymismaksuista lähetetään lasku laskutuslisineen.

Tämän jälkeen perintätoimisto hoitaa kirjaston saatavien perintää asiakkaalta ja asiakkaan maksettavaksi tulevat myös perintäkulut.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan maksamalla kirjastojärjestelmän tietokannan mukainen korvaushinta.
Tekijänoikeusmaksun sisältävistä DVD- ja Blu-ray-levyistä (elokuvat ja tietoaineisto) sekä ennen 1.9.2015 hankituista kon-solipeleistä peritään korvauksena puolet (50 %) hankintahinnasta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto voidaan myös korvata vastaavalla aineistolla. DVD- ja Blu-ray-levyjä (elokuvat ja tietoaineisto) ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla teoksella.

Lainatun aineiston kadonneesta liitteestä peritään 5 € korvaus.

Korvauksia ei palauteta vaikka aineisto myöhemmin palautettaisiin.

Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta, hän menettää lainausoikeutensa, kun toinen myöhästymismuistutus on lähetetty ja 21 vrk kulunut eräpäivästä. Lainausoikeuden menetys aiheutuu myös, jos maksamattomia maksuja on 10 euroa tai enemmän.
Asiakas menettää lainausoikeutensa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu.
Maksamattomat myöhästymismaksut peritään tehostetusti vuodenvaihteessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla
0 €, muutoin seuraa lainauskielto.

Kirjaston käyttöoikeuden menetys

Kirjaston tilat ovat avoimia kaikille palveluja käyttäville, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille.
Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Kirjaston käyttöoikeuden voi myös menettää kirjastokohtaisesti enintään 30 päivän määräajaksi, jos kielloista huolimatta käyttäytyy häiritsevästi, vaarantaa turvallisuutta tai
vahingoittaa kirjaston omaisuutta.

Muuta

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Kirjasto ei vastaa kirjastotiloihin jätetyistä tavaroista tai vaatteista.

Käyttäjän tietosuoja ja rekisteritietojen tarkistaminen

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta asiakasrekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13). Asiakastietoja käytetään lainaustenvalvontaan ja kirjaston tietokoneiden ajanvaraukseen ja niille kirjautumiseen.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston asiakastietoihin on tallennettu. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjaston verkkosivuilla.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta.