Ilmoitustaulu

Asikkalan kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnantalon ulkoseinässä sijaitsevalla ilmoitustaululla (Rusthollintie 2) sekä tarvittaessa paikallislehti Päijät-Hämeessä, joka on kunnan virallinen ilmoituslehti. Ilmoitustaulu on luettavissa myös kunnantalon aukioloaikojen ulkopuolella. Pyrimme julkaisemaan kuulutukset ja ilmoitukset myös näillä kotisivuillamme, mutta tältä osin aineisto ei ole täysin kattava kunnan ilmoitustauluun verrattuna. Alla olevasta listasta pääsee lukemaan niitä ajankohtaisia ilmoituksia ja kuulutuksia, jotka voidaan tietosuojan estämättä julkaista internetissä.

Kuulutukset

– Ilmoittautuminen esiopetukseen, päivähoitoon hakeminen, peruskoulujen ensimmäiselle luokalle
ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2017-2018, koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen
Kuulutus (PDF)

– Kuntavaalien ehdokaslistojen jättäminen
Kuulutus (PDF)

– Valtuuston kokous 20.2.2017
Kuulutus (PDF)

Nähtävillä olevat kaavat

– Metsä-Aakalan asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Metsä-Aakalan asemakaava  (PDF)

– Korttelin 53 asemakaavan muutos
Korttelin 53 asemakaava  (PDF)

– Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Pelto-Kamppilan ranta-asemakaava  (PDF)

-Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
Kuulutus (PDF)

-Aleksintien asemakaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
Kuulutus (PDF)

– Ruotsalaisen rantaosayleiskaava: kuulutus ehdotuksen nähtäville asettamisesta
Kuulutus (PDF)

 

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Hyväksytyt kaavat

Maksu- ja korvausperusteet

– Umpi- ja sakokaivolietteen käsittelymaksut 1.1.2013 alkaen
Umpi- ja sakokaivolietteen käsittelymaksut  (PDF)

– Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2014
Vesihuoltolaitoksen taksa  (PDF)

– Ekomaksun tarkistaminen
Ekomaksu  (PDF)

– Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden taksa 1.5.2014 alkaen
Rakennusvalvonnan taksa  (PDF)

– Ajoneuvojen siirrosta ja säilytyksestä perittävät maksut 1.1.2010 alkaen
Ajoneuvojen siirrosta ja säilytyksestä perittävät maksut  (PDF)

– Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.12.2009 alkaen
Ympäristötaksa  (PDF)

– Rakennuspaikkojen lohkomisesta perittävä korvaus 1.10.2009 alkaen
Rakennuspaikkojen lohkomisen taksa  (PDF)

– Maankäytön ja kaavoituksen korvausperusteet 1.3.2013
Maankäytön ja kaavoituksen korvausperusteet (PDF)

Avoimet työpaikat

– Maaseutuasiamies
Kuulutus (PDF)

– Kunnanjohtajan virka
Kuulutus (PDF)

 

Tiedotuksia

– Tiedote vesihuoltolaitoksen asiakkaille
Tiedote vesihuoltolaitoksen asiakkaille (PDF)

– Päijät-Hämeen jätetaksa 1.7.2016
Kuulutus (PDF)

– Liikennenviraston päätös koskien vesiliikennelain mukaisessa kielto- ja rajoitusasiassa (Häkälän venereitille)
Kuulutus (PDF)