Ilmoitustaulu

Asikkalan kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnantalon ulkoseinässä sijaitsevalla ilmoitustaululla (Rusthollintie 2) sekä tarvittaessa paikallislehti Päijät-Hämeessä, joka on kunnan virallinen ilmoituslehti. Ilmoitustaulu on luettavissa myös kunnantalon aukioloaikojen ulkopuolella. Pyrimme julkaisemaan kuulutukset ja ilmoitukset myös näillä kotisivuillamme, mutta tältä osin aineisto ei ole täysin kattava kunnan ilmoitustauluun verrattuna. Alla olevasta listasta pääsee lukemaan niitä ajankohtaisia ilmoituksia ja kuulutuksia, jotka voidaan tietosuojan estämättä julkaista internetissä.

Kuulutukset

Kuulutukset

Asikkalan kunnan viralliset kuulutukset sähköisessä muodossa 1.6.2017 alkaen

————————————————————————————-

– Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Vierasvenelaiturin korjaaminen ja laajentaminen Kalkkisten satamassa, Asikkala
Kuulutus

– Rakennustarkastajan päätöksiä: Julkipanoilmoitus
 Kuulutus (PDF)

– Ilmoitus kahden maisematyölupahakemuksen vireilläolosta
Kuulutus (PDF)
Kartta 1 (PDF)
Kartta 2 (PDF)

Aluehallintovirasto: Vesilain mukainen lupahakemus, Asikkalan vesi ja satama Oy
Kuulutus (PDF)

Aluehallintovirasto: Suomen Vapaa-Ajankalastusmuseosäätiö, Kalkkistenkosken kalataloudellinen kunnostaminen
Kuulutus

 

 

Nähtävillä olevat kaavat

– Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Pelto-Kamppilan ranta-asemakaava  (PDF)

-Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
Kuulutus (PDF)

-Aleksintien asemakaavamuutoksen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
Kuulutus (PDF)

– Rismalahden ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
Kuulutus (PDF)

– Aleksintien asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen nähtäville asettaminen
Kuulutus (PDF)

– Saitan asemakaavan muutos / lainvoimaisuus
Kuulutus (PDF)

 

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Hyväksytyt kaavat

Maksu- ja korvausperusteet

– Umpi- ja sakokaivolietteen käsittelymaksut 1.1.2013 alkaen
Umpi- ja sakokaivolietteen käsittelymaksut  (PDF)

– Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2014
Vesihuoltolaitoksen taksa  (PDF)

– Ekomaksun tarkistaminen
Ekomaksu  (PDF)

– Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden taksa 1.5.2014 alkaen
Rakennusvalvonnan taksa  (PDF)

– Ajoneuvojen siirrosta ja säilytyksestä perittävät maksut 1.1.2010 alkaen
Ajoneuvojen siirrosta ja säilytyksestä perittävät maksut  (PDF)

– Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.12.2009 alkaen
Ympäristötaksa  (PDF)

– Rakennuspaikkojen lohkomisesta perittävä korvaus 1.10.2009 alkaen
Rakennuspaikkojen lohkomisen taksa  (PDF)

– Maankäytön ja kaavoituksen korvausperusteet 1.3.2013
Maankäytön ja kaavoituksen korvausperusteet (PDF)

Avoimet työpaikat

– Kaavoitusassistentti
Kuulutus (PDF)

– Puhdistamotyöntekijä
Kuulutus (PDF)

 

Tiedotuksia

– Tiedote vesihuoltolaitoksen asiakkaille
Tiedote vesihuoltolaitoksen asiakkaille (PDF)

– Päijät-Hämeen jätetaksa 1.7.2016
Kuulutus (PDF)

– Liikennenviraston päätös koskien vesiliikennelain mukaisessa kielto- ja rajoitusasiassa (Häkälän venereitille)
Kuulutus (PDF)