Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelu pyrkii ehkäisemään ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia terveysvaaroja ja -haittoja sekä poistamaan jo olemassa olevia terveyshaittoja. Tärkeimpinä terveyteen vaikuttavina ympäristötekijöinä pidetään hengitettävää ilmaa, ravintoa, juomavettä sekä fyysistä ja psykososiaalista ympäristöä. Toiminnan painopistealueita ovat näin ollen elintarvikkeiden sekä niiden tuotannon turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden valvonta, talousveden ja uimaveden turvallisuuden valvonta sekä asuin- ja oleskelutilojen terveellisyyden valvonta.

Ympäristölääketieteen asiantuntijana terveydensuojeluviranomainen huolehtii alueellisesti elinympäristön terveellisyydestä kuten, terveyshaittojen huomioimisesta yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa sekä elinympäristön terveyshaitoista tiedottamisesta väestölle.

Terveydensuojeluviranomaisella on lisäksi lukuisia eri erityislaeilla sille osoitettuja ihmisen terveyttä suojaavia tehtäviä.

Terveydensuojeluun tai valvontaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä

  • sähköpostilla terveysvalvonta@phhyky.fi
  • soittamalla
  • käymällä toimipisteessä

 

Terveydensuojeluinsinöörit Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki ja Sysmä
Heinolan osaamiskeskus
Rauhankatu 3 a, 3. krs,
18100 HEINOLA

Avoinna klo 9.00 – 15.00 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / terveydensuojelu ja elintarvikevalvonta

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 – 2019