Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti
ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä sekä veteraaneja koskevissa asioissa.

 

 

Vuosi 2021

 

Vuosi 2020

 

Vuosi 2019

 

Vuosi 2018
•     Muistio 21.11.2018
•     Muistio 26.9.2018  ja muistion liite Asikkalan kunnan kutsuohjattu palveluliikenne

Vuosi 2017

Vanhustenviikon ohjelma Vanhustenviikko 2017

Muistio 1.11.2017

–  Muistio 25.9.2017 ja Kannanotto hoivakiinteistöjen myyntiin

– Muistio 11.9.2017

– Muistio 23.8.2017 uuden neuvoston ensimmäinen kokous

Muistio 25.4.2017 linkki Aran sivuille http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Korjausavustukset/Korjausavustus_ikaantyneiden_ja_vammaisten_asuntoihin

– Muistio 15.3.2017 muistion liite Puiset rattaat

– Muistio 18.1.2017

 Vuosi 2016:
muistio-02-12-16

– muistio-20-10-16

– muistio-15.9.2016

Muistio 15.8.2016

Muistio 15.6.2016

muistio 26.5.2016 Padasjoki Asikkalan neuvoston vierailu Padasjoella

–  Muistio 6.4.2016 Muistion liite: Kunnallisten neuvostojen kannanotto_04_16
Toinen liite: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kehittyvatko-ikaihmisten-ja-kaikenikaisten-omaishoitajien-tuki-ja-palvelut-ota-kantaa-

Muistio 24.2.2016  Muistion liite: Vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman toteutuminen Asikkalassa
Muistio 20.1.2016

Vuosi 2015:
Muistio 9.12.2015
Muistio 25.11.2015
Muistio 15.10.2015
– Muistio 5.8.2015  Perusturvalautakunnan ja neuvoston lausunnot kuljetuspalveluista
– Muistio 6.5.2015
– Muistio 4.2.2015 ja toimintakertomus