Kuntavaalit 2017

banneri_vaihtuva_150x150_0Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 9.4.2017 ja ennakkoäänestys pidetään 29.3. – 4.4.2017.

Kuntavaaleissa 9.4.2017 valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertauslukuineen: Valitut ja varalla

Kuntavaalien 9.4.2017 tuloksen vahvistava Asikkalan kunnan keskusvaalilautakunnan pöytäkirja on nähtävillä 19.4. – 5.5.2017 kunnanviraston neuvonnassa.

Ennakkoäänestys, kotiäänestys ja varsinainen vaalipäivä-vaalikuulutus.

Kuntavaaliehdokkaat:  ehdokaslistojen yhdistelmä

Sinä kuntalaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään kuntaasi ja lähiympäristöäsi koskevista asioista.
Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta.

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTÄMÄLLÄ VAIKUTAT OMAAN ELÄMÄÄSI LIITTYVIIN ASIOIHIN

Kunnat huolehtivat nyt ja tulevaisuudessa mm. siitä, että jokainen saa kotiinsa juomakelpoista vettä, työttömänä olevat saavat koulutusta, työtä tai kuntoutusta, jätehuolto toimii, lapset saavat varhaiskasvatusta ja käyvät peruskoulun.
Kunta mahdollistaa myös monet kulttuuri- ja sivistyspalvelut kuten kirjastot, teatterit ja orkesterit.
Kunta kotouttaa maahanmuuttajia ja huoltaa ulkoilumaastoja ja katuja.
Kunta tukee myös paikallisia yrityksiä niin, että alue säilyy elinvoimaisena.
Kuntavaaleissa päätät, kuka pääsee päättämään näistä asioista omassa kotikunnassasi.

PÄÄTÄ SINÄ, KUKA PÄÄTTÄÄ ASUINKUNTASI                                                kuntavaalit_leima1_kaiutin_1_0
- opetuksesta ja kouluruuasta
- vesi- ja viemäriverkostosta
- työllisyyden ja yritysten menestymisen edellytyksistä
- uusiutuvien energialähteiden käytöstä
 -katujen ja teiden ylläpidosta, hiekoituksesta, katuvaloista
 -jatkokoulutustarjonnasta ja päivähoitopaikoista
- nuorisotiloista ja -toiminnasta
 -jätteiden käsittelystä
 -kirjastopalveluista
 -puisto- ja harrastusalueista, liikuntapaikoista,  tonttien kaavoituksesta ja rakentamisesta
- tietoyhteiskuntaa edistävästä kehittämistyöstä

MITEN ÄÄNESTÄÄ?
Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9-20 tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana, joka on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4.

Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on äänestäjän kotikunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, toisin sanoen siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017.

Äänestäminen ennakkoon
Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.
Tästä löytyvät ennakkoäänestyspaikat Asikkalassa
Ulkomaan ennakkoäänestys toimitetaan Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ja suomalaisissa laivoissa.

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä 9.4.2017
Äänestyspaikkoja on jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja koko maassa noin 2500. Äänestyspäivänä äänestetään aina siinä paikassa, joka on ilmoitettu postitse saadussa, äänioikeudesta kertovassa ilmoituskortissa.
Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Postitse saatu ilmoituskortti äänioikeudesta on myös hyvä ottaa mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä.
Äänioikeusikäraja on 18 vuotta. Äänestäjän pitää täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä voidakseen äänestää kuntavaaleissa 9.4.2017.
.
Lisätietoa vaaleista:                                                banneri_vaihtuva_728x90_0
www.vaalit.fi
www.kuntavaalit.fi