Johtoryhmän pöydältä -palsta

 

Johtoryhmän pöydältä” -palstalle kirjoittavat kunnan johtoryhmän jäsenet ja sen toimintaan kytkeytyvät tahot.
Kirjoittaja vaihtuu eri kerroilla. Aiheet ovat monipuolisesti kunnan eri tehtäviin ja rooleihin liittyviä.
Palstalla asiat esitetään kansantajuisesti ja tiivistettynä  faktoina –  tietoa nopeasti ja selkokielellä.

 


 

16.3.2017

Vuodeosastosta ja vähän muustakin

Kirjoitus Päijät-Häme lehdessä 22.2.2017

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän suunnittelemat uudistukset ovat herättäneet paljon kysymyksiä ja huolia, joihin pyrin tässä vastaamaan.

Aapo Pispa vt. kunnanjohtaja, Asikkalan kunta

 

Miksi vuodeosastoja ollaan joistakin kunnista lakkauttamassa?

Vuodeosasto tarkoittaa asiantuntijoiden sanastossa sairaalayksikköä. Käytännössä vuodeosastoilla annetaan tällä hetkellä monenlaista palvelua, josta kaikki ei ole sairaalahoitoa. Eräissä kunnissa on vielä vuodeosastoilla ihmisiä, jotka käytännössä asuvat vuodeosastolla, vaikka he eivät tarvitse jatkuvaa sairaalahoitoa. Asikkalassa ei onneksi näin enää ole. Vuodeosastoilla on saattohoidossa olevia potilaita silloinkin, kun he eivät tarvitse sairaalahoitoa. Vuodeosastoilla on potilaita, joiden on tarkoitus kuntoutua esim. leikkauksen jälkeen, mutta useimmat vuodeosastot eivät ole kuntoutusta varten suunniteltuja eli tehokas kuntoutus ei hevin onnistu.

Vuodeosastoja ollaan joistakin kunnista lakkauttamassa, koska sairaalahoitoa ja vaativaa kuntoutusta on tehokkainta ja taloudellisinta tuottaa sairaaloissa, missä on paljon potilaita ja sitä myötä riittävästi erikoisosaajia. Sen sijaan sellaisia palveluita, kuten esim. kevyttä kuntoutusta ja saattohoitoa on järkevä tuottaa kodinomaisissa olosuhteissa eli kotona tai palvelutalossa.

 

Olen kuullut että tehdyt säästölaskelmat eivät pitäisi paikkaansa, onko se totta?

Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutuksia on tarkennettu pitkin matkaa ja nyt on saavutettu sellainen tarkkuustaso, jonka voi hyväksyä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monimutkainen palvelukokonaisuus, jonka kustannusten arviointi ei ole helppoa, sen olemme vuosien varrella oppineet. Olennaista on huomata, että suunnitelmien mukaan kotihoitoa ja kotikuntoutusta vahvistetaan eli kyse ei suinkaan ole vain säästöistä, vaan rahojen kohdistamisesta aiempaa vaikuttavammin.

 

Miksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat nyt säästöjen kohteena, eikö Asikkalan kunnan talous ole ihan hyvässä kunnossa?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset vaihtelevat varsinkin Asikkalan kokoisessa kunnassa vuodesta toiseen hyvin paljon. Tällä hetkellä tilanne on meillä hyvä, mutta palveluiden tarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla väestön ikääntyessä ja meidän on jatkuvasti tehtävä rakenteellisia uudistuksia, jotta selviämme taloudellisesti jatkossa. Juuri nyt on valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi tärkeä kiinnittää huomiota kustannuksiin, sillä mitä matalammat sote-kustannukset meillä on tänä ja ensi vuonna, sitä enemmän tulemme tulevina vuosina saamaan valtion rahoitusta kunnan muuhun toimintaan.

 

Missä asikkalalaiset potilaat jatkossa kuntoutuvat esim. leikkauksen jälkeen?

Kuntoutus toteutetaan joko Mäntyrinteen palvelutaloon sijoitettavassa kuntoutusyksikössä tai kotikuntoutuksena. Vaativaa kuntoutusta tullaan antamaan ensisijaisesti Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa.

 

Saako jatkossa enää kuolla rauhassa omassa kotikunnassaan?

Kyllä saa. Saattohoitoa järjestetään niin kodissa kuin palvelutalossa. Mikäli saattohoito edellyttää vaativaa sairaanhoitoa, se järjestetään Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa, missä on vaativaan saattohoitoon keskittynyt yksikkö koko maakunnan käytössä.

 

Olen kuullut, että kotihoidossa ei ole joissakin kunnissa tarpeeksi henkilöstöä, onko tämä totta ?

Kyllä. Sekä Lahdessa että Oiva-kunnissa on palvelutarpeeseen nähden liian vähän kotihoidon työntekijöitä ja vanhuspalveluiden rakenteellisilla uudistuksilla on tarkoitus luoda taloudellisia mahdollisuuksia kotihoitopalveluiden vahvistamiseen.

 

Mitä vuodeosaston ja lyhythoitoyksikön vapautuville tiloille tapahtuu?

Näihin tiloihin on suunniteltu sijoitettavaksi sosiaalitoimiston ja kotihoidon toimitilat sekä lisätilaa kuntoutustoiminnalle. Terveyskeskuksesta muodostuu näin monipuolisten palveluiden hyvinvointiasema, missä eri asiantuntijoiden välinen yhteistyö helpottuu. Kunnan omistamiin sosiaalitoimistolta vapautuviin tiloihin on alustavasti suunniteltu yrityksille vuokrattavia toimitiloja.

 

Miksi lyhythoitoyksikkö siirrettiin Oltermannista nykyisiin tiloihin viime vuonna, jos sen toiminta nyt siirretään toiseen paikkaan?

Neuvotteluissa kunnan ja Oivan kesken päädyttiin aiemmin siihen, että lyhythoitoyksikön siirto vuodeosaston viereen on hyvä ratkaisu. Hyvinvointiyhtymän perustaminen oli tuolloin maakunnassa jäissä, eikä lähitulevaisuudessa ollut näköpiirissä niitä muutoksia joita nyt ollaan toteuttamassa.

 

Jos Mäntyrinteen palvelutalosta siirretään asukkaita Attendon Anianpellon palvelutaloon, kuka maksaa viulut?

Attendon Anianpellon palvelutalo edustaa uusinta suunnittelua ja siellä palveluasumisen vuorokausihinta on Hyvinvointiyhtymälle varsin edullinen. Palveluasumisen kustannukset Hyvinvointiyhtymälle ja sitä kautta kunnalle itse asiassa laskevat siirtyvien asukkaiden osalta.

 

Eikö Attendo ole kansainvälinen yritys, jonka voitot menevät veroparatiisiin, miksi me sellaista tuemme?

Attendo on pohjoismainen yritys, josta työntekijät omistavat yli neljänneksen ja omistajien joukossa on suomalaisia eläkevakuutusyhtiöitä. Attendon suomalainen yhtiö maksaa verot Suomeen (vuodelta 2015 lähes 7 miljoonaa euroa).

 

Olen kuullut, että Lahdessa on hammaslääkäriin todella pitkät jonot. Ohjataanko lahtelaiset nyt muihin kuntiin ja meille syntyy jonoja?

Ei ohjata. Lahden hammaslääkärijonoja puretaan hankkimalla Lahteen tilapäisesti lisää hammaslääkäreitä sekä tehostamalla ja muuttamalla hammashoidon toimintatapoja.

 

Jos vuodeosasto lakkautetaan, niin lakkautetaanko seuraavaksi terveysasema?

Terveysasemaa ei lakkauteta. Asikkalassa on riittävä väestöpohja terveysaseman palveluille ja se tulee jatkossakin säilymään lähipalveluna.

 

Aapo Pispa
vt. kunnanjohtaja

 

 

 

 

 


Aikaisemmat johtoryhmän pöydältä kirjoitukset noin vuoden ajalta

–  Peruspalvelukeskus Oivan palveluohjauksen päällikkö Merja-Liisa Kaaronen 20.5.2016
–  kirjastonjohtaja Tanja Kairimo 29.4.2016
–  talousjohtaja Aapo Pispa 12.4.2016
–  kunnanjohtaja Juri Nieminen 24.2.2016
–  tukipalvelupäällikkö Minna Pettinen 25.1.2016
–  kunnanjohtaja Juri Nieminen 11.12.2015
–  kehittämispäällikkö Isa Maunula 6.10.2015
–  koulutusjohtaja Juha Leppialho 4.8.2015
–  vapaa-aikajohtaja Matti Kettunen 2.7.2015
–  Vääksyn Yhteiskoulun rehtori Jarkko Koponen 10.6.2015
–  Aurinkovuoren koulun rehtori Petri Haapanen 18.3.2015
–  talousjohtaja Aapo Pispa 18.11.2014
–  Aurinkovuoren koulun rehtori Petri Haapanen 28.10.2014
–  varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka 15.10.2014
–  kunnanjohtaja Juri Nieminen 7.10.2014
– ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita 16.9.2014