Asioiden käsittely – kuinka asioit kuntaan päin

Suora asiointi

Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9.00 – 15.00.

  • Tule tapaamaan asian hoitajaa kunnanviraston toimipisteisiin.
    Parhaiten asiointisi onnistuu, kun varmistat etukäteen, että henkilö on paikalla ja vapaa ottamaan sinut vastaan.
  • Soita asian hoitajalle.
    Käytä ensisijaisesti puhelinluettelosta (linkki) löytyviä suoria numeroita. Tai soita kunnan puhelinvaihteeseen (03) 888 6111, josta sinut yhdistetään asianomaiselle henkilölle.
  • Kirje tai muu asiakirja Osoita kirjeesi tai asiakirja sille kunnan toimintayksikölle tai lautakunnalle, joka hoitaa kyseistä asiaa. Mikäli et tiedä mikä toimielin hoitaa asiaa, voit toimittaa kirjeen tai asiakirjan kunnan yleisellä osoitteella:

Asikkalan kunta
Rusthollintie 2, PL 6 17200 Vääksy
Sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi
Faksi (03) 888 6268

Kunnan toiminta- ja päätösvaltaohjeilla määritellään mikä toimintayksikkö hoitaa asian. Kunnassa asian käsittelee se toimintayksikkö, jolle se kuuluu. Mikäli kirje tms. on osoitettu kunnan yleisosoitteeseen tai väärälle toimielimelle, ohjataan se kunnassa oikealle viranomaiselle.

Usein kirjeitä, vetoomuksia, pyyntöjä yms. osoitetaan kunnanvaltuustolle tarkoituksena, että valtuusto käsittelisi ne. Asian käsittelee kuitenkin aina se toimielin, jonka toimivaltaan se kuuluu. Valtuustoon menevät vain valtuuston toimivaltaan kuuluvat asiat. Valtuusto ei saa päättää asiasta, jossa päätösvalta on annettu tai säädetty alemmalle toimielimelle. Vastaavasti esim. lautakunta ei saa päättää alaisensa viranhaltijan päätettäväksi annettua asiaa.


Asioiden käsittely

Asiat pyritään käsittelemään niin nopeasti kuin se on asian laajuuteen nähden mahdollista.

Ennen kuin asiasta päätetään, täytyy asiasi valmistella. Tarvittaessa hankitaan lisätietoa ja pyydetään lausuntoja eri tahoilta. Käsittelyaika riippuu asian laadusta ja laajuudesta. Varaudu siihen, että kunnassa asioiden käsittely voi kestää jonkin aikaa. Varsinkin luottamushenkilöelimiin menevien asioiden käsittelyyn menee usein jopa viikkoja. Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kunnanhallitus noin kahden viikon välein ja valtuusto harvemmin (jonne kunnanhallituksen on ensin valmisteltava asia). Esityslistat kokouksiin täytyy valmistella ja lähettää 5-10 päivää ennen kokousta.

Arviota asian käsittelyn aikataulusta voit kysyä ao. viranhaltijoilta.