Hallinto ja päätöksenteko

Asikkalan kunnan hallinto ja tiedotus on avointa. Kunnan visio, strategia ja tavoitteet toteutuvat käytännössä arkisessa työssä. Hallinto jakautuu viiteen palvelualueeseen. Kunta on kuntalaisia varten, joten heidän tulee tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Kuntalaisilla on mahdollisuus valvoa viranomaisten toimintaa ja keskustella siitä. Kunnan kehittämiseen osallistuminen edellyttää asukkaalta aktiivisuutta. Päätöksentekoa voi seurata toimielinten kokousten esityslistoilta ja pöytäkirjoista.