Ympäristölautakunnan tehtävät

Ympäristölautakunnan vastuulle kuuluvat ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja yksityistie-asiat.
Ympäristölautakunta toimii alla mainittujen lakien tarkoittamana monijäsenisenä kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/86) 5 §:n tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja maa-aineslain tarkoittamana maa-ainesoton lupa- ja valvontaviranomaisena. (MAL 7 § ja MAL14 §)

Lautakunnan vastuualueina ovat:

 • ympäristönsuojelulaki;
 • ulkoilulaki 20 §
 • luonnonsuojelulaki;
 • maankäyttö- ja rakennuslaki pois lukien § 60, 84, 85, 86, 89, 90 §:ien osalta
 • maa-aineslaki;
 • ulkoilulaki (leirintäalue);
 • vesilaki;
 • jätelaki: laillisuusvalvonta, siivoamisesta määrääminen § 23, § 75
 • maastoliikennelaki 9, 15, 21-23, 30 §:n osalta
 • vesihuoltolaki 11 § liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
 • yksityistielaki

 

Ympäristölautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualuetta ja vastaa palvelujen tulokselli­sesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.