Tiejaoston tehtävät

Tiejaosto käsittelee yksityisteitä koskevia asioita ja toimii yksityisistä teistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamana toimielimenä ja päättää kunnan, kunnanhallituksen tai tielautakunnan päätettäväksi määritellyt asiat.