Tekniset palvelut

Tekniset palvelut käsittää kunnan teknisen hallinnon, tukipalvelut kunnallistekniset palvelut, kiinteistöpalvelut, vesihuollon kehittämisen, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä palo-, pelastus- ja suojelutyön, ympäristön kehittämisen, rakennusvalvonnan, maa-ainesten ottamisen sekä ympäristön hoito- ja suojelutehtävät.

Tekniset palvelut jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin:

  • tukipalvelut
  • kiinteistöt
  • liikenneväylät ja yleiset alueet
  • palo-, pelastus ja suojelutyö
  • ympäristönsuojelu
  • rakennusvalvonta
  • ympäristöterveydenhuolto


Teknisten palvelujen toimisto
sijaitsee osoitteessa Asikkalantie 21, Vääksy

Palvelualuejohtaja
Tekninen johtaja Harri Hirvonen
puh. 044 778 0290
harri.hirvonen@asikkala.fi

Talouspäällikkö Arja Stenhammar
puh. 044 778 0048
arja.stenhammar@asikkala.fi

Palvelusihteeri Hannele Hakala-Mero
puh. 044 778 0279
hannele.hakala-mero@asikkala.fi

Palvelusihteeri Tiina Talvi
puh. 044 778 0276
tiina.talvi@asikkala.fi

Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu
puh. 044 778 0294
ahvo.kunttu@asikkala.fi

Talonrakennusmestari Pekka Ahlqvist
puh. 044 778 0292
pekka.ahlqvist@asikkala.fi

Maanrakennusmestari Ari-Pekka Rajaranta
puh. 044 778 0293
ari-pekka.rajaranta@asikkala.fi

Tukipalveluyksikkö

Tukipalvelupäällikkö Minna Pettinen
puh. 044 778 0215
minna.pettinen@asikkala.fi

Siivoustyönjohtaja Tuija Turunen
puh. 044 778 0653
tuija.turunen@asikkala.fi

Kiinteistötyönjohtaja Tuomo Huhtanen
puh. 044 778 0758
tuomo.huhtanen@asikkala.fi

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja Tapio Tonteri
puh. 044 778 0273
tapio.tonteri@asikkala.fi

Palvelusihteeri Merja Oja-Lilja
puh. 044 778 0275
merja.oja-lilja@asikkala.fi

Ympäristösuojelu

Ympäristösuojelusihteeri Katja Viita
puh. 044 778 0277
katja.viita@asikkala.fi

Palvelusihteeri TiinaTalvi
puh. 044 778 0276
tiina.talvi@asikkala.fi

Tietohallinto

ATK-päällikkö Veijo Heikkinen
puh. 044 778 0230
veijo.heikkinen@asikkala.fi

ATK-tukihenkilö Henri Skog
puh. 044 778 0228
henri.skog@asikkala.fi