Seuraa kunnan päätöksentekoa

Voit seurata Asikkalan kunnan päätöksentekoa voi seurata toimielinten kokousten esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Ne ovat luettavissa mm. kunnan internetsivuilta  ja kirjastossa.

 

Valtuusto

Asikkalan valtuusto kokoontuu noin 5-7 kertaa vuodessa.

Valtuuston kokoukset alkavat yleensä klo 18.00. Ne pidetään yleensä kunnanviraston kokoushuoneessa, os. Rusthollintie 2, Vääksy.

Kokouskutsu julkaistaan kunnan verkkosivulla sekä kokousta edeltävällä viikolla Päijät-Häme -lehdessä.

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia.

Voit tutustua valtuuston kokouksessa käsiteltäviin asioihin perehtymällä esityslistaan jo ennen kokousta. Esityslista on luettavissa internetissä sekä kirjastossa.

Valtuuston pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivulla kokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana.

Pöytäkirjat ovat luettavissa internetissä ja kirjastossa.

 

Kunnanhallitus

Asikkalan kunnanhallitus pitää kokouksensa noin kaksi kertaa kuukaudessa (pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantai lukuun ottamatta kesää.) Kokoukset pidetään yleensä kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 17.00. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Lisäksi pidetään iltakoulutyyppisiä eri teemoihin liittyviä kokouksia.

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ellei kunnanhallitus päätä pitää julkista kokousta.

Voit tutustua kunnanhallituksessa käsiteltäviin asioihin jo ennen kokousta. Esityslista on luettavissa internetissä sekä kirjastossa.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä pöytäkirjantarkastusta seuraavana perjantaina kunnanverkkosivulla. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Pöytäkirjat ovat luettavissa internetissä ja kirjastossa muutaman vuoden ajalta.


Lisätietoja antavat:

Kunnanhallituksen esittelijä, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka,
puh. 044 778 0210, sähköposti: rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Kunnanhallituksen sihteeri, hallintojohtaja Jaana Rissanen,
puh. 044 778 0212, sähköposti: jaana.rissanen@asikkala.fi

 

Lautakunnat

Lautakunnat kokoontuvat päättäminään aikoina.

Lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia, ellei lautakunta päätä pitää julkista kokousta.

Voit tutustua lautakunnissa käsiteltäviin asioihin jo ennen kokousta. Esityslista on luettavissa internetissä.

Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä pöytäkirjantarkastusta seuraavana perjantaina kunnan verkkosivulla. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Lisätietoja lautakuntien kokouksista saa lautakuntien esittelijöiltä ja sihteereiltä.

Hyvinvointilautakunta
Esittelijä: hyvinvointijohtaja Matti Kettunen, puh. 044 778 0247, sähköposti: matti.kettunen@asikkala.fi
Sihteeri: talouspäällikkö Aija Viikilä, puh. 044 778 0231, sähköposti: aija.viikilä@asikkala.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Esittelijät:
sivistysjohtaja Juha Leppialho, puh. 044 778 0259, sähköposti:  juha.leppialho@asikkala.fi (opetustoimeen liittyvät asiat, yleiset lautakuntaa koskevat asiat, joukkoliikenneasiat)
vt. varhaiskasvatuspäällikkö Hillevi Anttila, puh. 044 778 321, sähköposti: hillevi.anttila@asikkala.fi (varhaiskasvatukseen liittyvät asiat)
Sihteeri: talouspäällikkö Aija Viikilä, puh. 044 778 0231, sähköposti: aija.viikilä@asikkala.fi

Tarkastuslautakunta
Esittelijä: puheenjohtaja Kaarina Jokinen, puh. 040 572 8449, sähköposti: kaarina.jokinen(at)phnet.fi
Sihteeri: tilintarkastaja Sirpa Karejoki

Tekninen lautakunta
Esittelijä: tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti: harri.hirvonen@asikkala.fi
Sihteeri: talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh. 044 778 0048, sähköposti: arja.stenhammar@asikkala.fi

Ympäristölautakunta
Esittelijät:
rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh. 044 778 0273, sähköposti: tapio.tonteri@asikkala.fi (rakennusvalvonta-asiat)
vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Sirén, puh. 044 778 0277, sähköposti: piritta.siren@asikkala.fi (ympäristönsuojeluasiat)
tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti: harri.hirvonen@asikkala.fi (henkilöstöasiat, ympäristöterveydenhuoltoasiat)
maaseutupäällikkö Pekka Niemelä, puh. 044 778 0278, sähköposti: pekka.niemela@asikkala.fi (yksityistieasiat)
Sihteeri: vs. palvelusihteeri Tiina Talvi, puh. 044 778 0276, sähköposti: tiina.talvi@asikkala.fi