Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, demokratiapalveluista, vaaleista, elinkeinotoimesta, maaseutuhallinnosta, taloudenhoidosta, kaavoituksesta sekä kunnan muista tehtävistä, joita hallintosäännössä tai muualla ei ole määrätty jonkun muun palvelualueen tehtäväksi ja valvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.

Konsernipalvelut jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin:

  • yleishallinto
  • demokratiapalvelut
  • kaavoituspalvelut
  • kehittämispalvelut
  • maaseutuhallintopalvelut

 

Konsernipalveluista yleishallinto, kehittämispalvelut sekä maaseutupalvelut toimivat Asikkalan kunnanvirastolla (Rusthollintie 2, Vääksy) ja kaavoituspalvelut toimivat teknisten palvelujen toimitiloissa (Asikkalantie 21, Vääksy)

Sähköposti   kirjaamo@asikkala.fi

Henkilöstö:

Yleishallinto

Palvelualuejohtaja
Hallintojohtaja Jaana Rissanen
puh. 044 778 0212
jaana.rissanen@)asikkala.fi

Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220
aapo.pispa@asikkala.fi

Hallintosihteeri Anne Rantamäki
puh. 044 778 0216
anne.rantamaki@asikkala.fi

Kehittämisassistentti Niina Hietamäki
puh. 044 778 0710
niina.hietamaki@asikkala.fi

Kehittämisassistentti Merja Palokangas-Viitanen
puh. 044 778 0701
merja.palokangas@asikkala.fi

Kaavoituspalvelut (Asikkalantie 21, Vääksy)

Kaavasuunnittelija Tuula Vuorinen
puh. 044 778 0272
tuula.vuorinen@asikkala.fi

Kehittämispalvelut

Kehittämispäällikkö Isa Maunula
puh. 044 778 0211
isa.maunula@asikkala.fi

Kehittämisassistentti Niina Hietamäki
puh. 044 778 0710
niina.hietamaki@asikkala.fi

Kehittämisassistentti Merja Palokangas-Viitanen
puh. 044 778 0701
merja.palokangas@asikkala.fi

Maaseutupalvelut

Maaseutupäällikkö Pekka Niemelä
puh. 044 778 0278
pekka.niemela@asikkala.fi

Palvelusihteeri Pirkko Lohtari
puh. 044 778 0253
pirkko.lohtari@asikkala.fi

Maaseutuasiamies Asko Määttä (Salpakankaan toimipiste)
puh. 044 790 9377
asko.maatta@asikkala.fi

Maaseutuasiamies Virpi Saarinen (Salpakankaan toimipiste)
puh. 044 041 2175
virpi.saarinen@asikkala.fi

Maaseutuasiamies Mikko Kauko (Sysmän toimipiste)
puh. 044 778 0255
mikko.kauko@asikkala.fi