Äänestä

Kunnan hallinto perustuu edustukselliseen demokratiaan. Kansalaisia koskeviin poliittisiin päätöksiin sekä kunnallisten ja valtiollisten elinten kokoonpanoon voi vaikuttaa äänestämällä valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa sekä kansanäänestyksissä.

Vaali- ja osallistumisoikeudet pohjautuvat Suomen perustuslakiin.  Oikeudesta äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisissa kansanäänestyksissä säädetään kuntalaissa.

Vaalien keskeiset periaatteet

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus merkitsee sitä, että kaikki kansalaiset, jotka täyttävät äänioikeuden yleiset edellytykset saavat äänestää ja että jokaisella on yhtä monta (eli yksi) ääntä.

Vaalit ovat välittömät eli valitsijat äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituiksi.

Vaalit ovat suhteelliset. Jokainen puolue tai ryhmittymä saa valituksi suhteellisesti niin paljon edustajia kuin sillä on ääniä muihin ryhmittymiin nähden.

Vaalit ovat salaiset. Kukaan ei saa päästä tietämään, miten äänioikeutettu on ääntään käyttänyt.

 

Kunnanvaltuuston vaali

Asikkalan kunnan valtuustoon valitaan 35 valtuutettua kunnallisvaaleissa, jotka järjestetään joko neljäs vuosi.

Valtuusto päättää kunnan tärkeimmistä taloudellisista asioista, kunnan kehittämisestä sekä kunnan hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee jäsenet kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia, joihin se myös valitsee jäsenet.

Voit vaikuttaa oman kunnan päätöksentekoon äänestämällä kunnallisvaaleissa. Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa.

Seuraavat kunnallisvaalit ovat syksyllä 2016 tai keväällä 2017, jos kuntalakiehdotus hyväksytään.