Yrittäminen Asikkalassa

Asikkalan kunta edistää yrittäjyyttä monipuolisesti. Uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä kuntaan pidetään ensiarvoisen tärkeänä. Lisäksi nykyisille yrityksille tarjotaan hyvä toimintaympäristö ja yrityksille välitetään tietoa vapaista toimitiloista. Kunnan elinvoimapalveluilla on käynnissä erilaisia kehittämis- ja verkostohankkeita ja se tarjoaa kaavoituspalveluiden kanssa yritys- ja liiketoimintaan soveltuvia tontteja.

Salpausselkä Geopark kokoaa kestävään matkailuun sitoutuneita yrityksiä yhteisen sateenvarjon alle. Paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa UNESCO Global Geopark -verkostoon ehdolla olevan Salpausselkä Geoparkin toimintaa. Kestävän matkailun periaatteisiin ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt voivat hakea Salpausselkä Geopark -yhteistyökumppaneiksi ja mm. hyödyntää Geopark-partnerlogoa markkinoinnissaan. Lue lisää tästä.

Yrittäjien kuntabarometrin tulokset on julkaistu. Tulokset osoittavat, että Asikkalassa on panostettu elinvoimatyöhön ja suunta on oikea. Lue lisää tästä. 
Asikkalan yritysbarometrin tuloksiin pääsee tutustumaan tarkemmin oheisista linkeistä:
Kuntaraportti Asikkala
Aluejärjestöraportti Päijät-Hämeen Yrittäjät

 

Asikkalan kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.3.2020 kunnan elinvoimatoimenpiteitä poikkeusaikana. Linjatut toimenpiteet pääsee lukemaan tästä. 

LADEC
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy auttaa asikkalalaisia yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Mikäli mikä tahansa yrittäjyyttä tai yritystoimintaa koskeva asia mietityttää, ota yhteyttä LADECiin! LADECin neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. LADECin yritysneuvojat palvelevat palvelunumerossa 044 702 2700 ja chatissa www.ladec.fi arkisin klo 8.30-16.30. Lisätietoa Ladecin palveluista saat tästä. 

PÄIJÄNNE-LEADER
Päijänne–Leader ylläpitää ja kehittää maaseudun asuinoloja yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa. Päijänne-Leader on yksi Suomen 55 toimintaryhmästä ja sen alueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Leaderissä korostetaan paikallisten asukkaiden ruohonjuuritason työtä ja omaa aktiivisuutta. Asukkaat itse tuntevat kotiseutunsa ja saavat kehittää sitä hakemalla toimintaryhmän kautta Euroopan Unionin, Suomen valtion ja alueen kuntien rahoitusta. Päijänne-Leaderin kautta voi hakea rahoitusta erilaisiin paikallisiin kehittämishankkeisiin ja yritys- ja hanketuet ovat haettavissa jatkuvasti. Tukimuotona investointituen lisäksi yrityksille on perustamistuki ja kokeilutoimenpiteen tuki. Lisätietoa yritysrahoituksesta saat tästä.

PROAGRIA
ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Se tuottaa jäsenilleen ja asiakkailleen palveluja, joista saa mahdollisimman paljon lisäarvoa, laatua, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Käynnissä oleva Hymy Häme II -hanke edistää uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle ja jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä. ProAgria tarjoaa käytännönläheistä ja maksutonta asiantuntija-apua yritystoiminnan eri vaiheisiin. Varaa aika maksuttomaan yrityskohtaiseen kartoitukseen.

LAHTI REGION
Lahti Region Oy on seudullinen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiö. Se vastaa Lahden seudun matkailullisen imagon rakentamisesta, matkailupalveluiden myynnin edistämisestä, matkailun markkinoinnista ja uusien tapahtumien hankinnasta. Yhtiön tehtävänä on vastata Lahden seudun vetovoiman kasvattamisesta, tuoda alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa, verotuloja sekä lisätä palvelualan työpaikkoja. Lahti Region tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyrittäjien kanssa ja auttaa matkailua koskevissa asioissa. Matkailuyrittäjät voivat osallistua Lahti Regionin hallinnoimiin matkailuhankkeisiin ja saada niistä merkittävää apua liiketoimintaansa. Lisätietoa hankkeista.

YRITYSKUMMIT
Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan luottamuksellisesti ja maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yrityskummit toimivat alueellisesti, joten sellainen osoitetaan sinulle lähtökohtaisesti omalta alueeltasi. Jos olet kiinnostunut yrityskummin tuesta, voit hakea itsellesi yrityskummia. 

Asikkalan Elinkeino Oy on kunnan omistama elinkeinoyhtiö, jonka toimialana on tukea työpaikkojen syntymistä ja säilyttämistä Asikkalan kunnassa. Yhtiö voi toimintaansa varten antaa lainoja, pääomalainoja sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia arvopapereista, käyttöomaisuutta ja kiinteistöjä.

Kunnan elinkeinoyhtiö myöntää pienimuotoisia, enimmillään 50 000 euron yrityslainoja yrityksille täydennysrahoitukseksi.

Lainaa voi hakea asikkalalainen yritys, hakemus käsitellään viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hakemukset osoitetaan kunnan kehittämispäällikkö Isa Maunulalle.

Täydennysrahoituksen periaatteet:

  • hakijayrityksellä on oltava rahoituspäätös tai rahoituslupaus. Elinkeinoyhtiö ei toimi primäärinä rahoituslähteenä eikä kilpaile muiden rahoituslaitosten kanssa.
  • lainaa myönnetään enintään 50 000 euroa/yritys
  • yrityksen on rahoitusta hakiessa esitettävä projektisuunnitelma ja rahoituksen vaikutusarviointi
  • annettavalla rahoituksella tulee olla edistävä vaikutus työpaikkojen syntymiseen tai olemassa olevien säilymiseen, luoda alueelle vetovoimaa tai edistää muutoin kunnan elinvoimaa tunnistettavissa olevalla muuttujalla
  • rahoituksen saaneen yrityksen seurantaa tehdään kaksi kertaa vuodessa
  • yhtiö arvioi jokaisen yritystapauksen erikseen ja sen hallitus päättää rahoituksesta tapauskohtaisesti harkinnan mukaan

Asikkalan kunta tarjoaa toimistotilaa keskustassa sijaitsevasta toimistohotellista. Lisätietoja toimistohotellista saat tästä. 

Yksityiset voivat ilmoittaa kunnalle vapaista vuokrattavista tai myytävistä toimitiloista. Kunta päivittää listausta säännöllisesti. Tutustu vapaisiin toimitiloihin tästä. 

Hankintaneuvonta

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille vuosittaisen avustuksen hankintaneuvonnan järjestämiseksi. Uudella neuvonnalla ministeriö haluaa edistää 1.1.2017 voimaantulleen hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin. Päijät-Hämeessä palvelun tuottaa Päijät-Hämeen Yrittäjät.

Hankintaneuvonnan tavoitteena on
– saada hankintayksiköt muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat helpommin osallistua kilpailutuksiin
– aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin

Palvelu on sekä yrittäjien että hankintayksiköiden hyödynnettävissä

Järjestöpäällikkö Jenni Vesanen, Päijät-Hämeen yrittäjät, p. 050 576 5503 tai jenni.vesanen@yrittajat.fi
Tavoitettavissa parhaiten maanantaisin kello 13:00 – 16:00 ja perjantaisin kello 9:00 – 12:00

Palvelu tarjoaa yrittäjälle
– tietoa ja apua tarjouskilpailuun osallistumiseen
– paremmin mukaan markkinavuoropuheluun
– kanava oman kunnan hankintojen kehittämiseen

Palvelu tarjoaa hankintayksikölle
– apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
– markkinatietoa hankintojen tueksi
– työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen

Hilma

Hilma on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Asikkalan kunta ilmoittaa palvelun kautta tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista.

Cloudia

Asikkalan kunta julkaisee tarjouspalvelu-portaalissa julkiset tarjouspyynnöt, myös soveltuvat pienhankinnat.  Tarjouspalvelussa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää sähköisiä tarjouksia.

Asikkalan kunta julkaisee matkailuyrittäjille suunnattua uutiskirjettä. Mikäli haluat vastaanottaa uutiskirjeen, lähetä osoitteesi kunta@asikkala.fi

26.5.2021 klo 9-12.45 Kansainvälinen verkkokauppa vauhtiin -webinaari. Webinaari, maksuton. Lue lisää tästä.

27.5.2021 klo 9-11.30 Nopeista kokeiluista tehoa liiketoimintaan, osa 2/3. Webinaari, maksuton. Lue lisää tästä.

31.5.2021 klo 10-11 Rahoitusinfo matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Webinaari, maksuton. Lue lisää tästä.

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka
puh. 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Elinkeinopalvelut, toimitilat, tontit ja toimistohotelli
Kehittämispäällikkö Isa Maunula
puh. 044 778 0211
isa.maunula@asikkala.fi