Rakennusvalvonta

Asikkalassa toimii ympäristölautakunnan alainen rakennusvalvonta, jonka palveluksessa on rakennustarkastaja sekä palvelusihteeri. Rakennusvalvonnan toiminnassa korostetaan rakentamisen ohjausta ja ennalta tapahtuvaa neuvontaa.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä.  Ympäristölautakunta vaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksyttävät normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen ja, että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimivaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi.

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on helpointa toteuttaa hyviä ratkaisuja energiatehokkuuden kannalta. Monessa tapauksessa pienellä lisäkustannuksella saavutetaan parempi ratkaisu, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin esimerkiksi pienentyneillä lämmityskustannuksilla tai sähkölaskulla.

Rakennuslupa-asioinnin voi hoitaa verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Asikkalan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Lupapiste.fi

Rakennuslupatalo

Toimenpidelupa

Toimenpideilmoitus

Maisematyölupa

Purkamislupa ja -ilmoitus

Lomakkeita ja ohjeita

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Määräykset ja taksat

 

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Tapio Tonteri
p. 044 778 0273  ma – pe klo 8.00 – 16.00

Palvelusihteeri
Merja Oja-Lilja
p. 044 778 0275

etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Rakennusvalvonta
PL 6
17201 Vääksy