Rakennuslupa

Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa, rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa  rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat esim. wc:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen muuttaminen.

Rakennuslupa tarvitaan, jos rakennushankkeesi on

 1. Uusi rakennus, kun rakennat tai laajennus, kun laajennat omakotitaloa, muuta asuinrakennusta, lomarakennusta, autotallia, varastoa tai muuta talousrakennusta. Esim. saunarakennus edellyttää aina rakennuslupaa.
 2. Käyttötarkoituksen muutos, esim.
  • talousrakennuksen muuttaminen asumiseen
  • loma-asunnon käytön muutos pysyvään asumiseen
 3. Perusparannus, muu muutos, muutos- ja korjaustyö, joka on verrattavissa
  • rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 4. Tulisijan ja savuhormin rakentaminen
 5. LVI-järjestelmän uusiminen
  • kerrostalon tai rivitalon LVI-järjestelmän osittainen tai kokonaan uusiminen
  • omakotitalon tai paritalon LVI-järjestelmän kokonaan uusiminen

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen (3) vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa on lupa rauennut.

Luvan aloittamisoikeuden voimassaoloa voi pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Jollei rakennustyötä ole loppuunsaatettu viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Luvan voimassaoloon haetaan pidennystä erillisellä lomakkeella.

Ohjeita rakennusluvan hakijalle

Rakennuslupahakemus

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Tapio Tonteri
p. 044 778 0273 ma – pe klo 8.00 – 16.00
Toimistoaika ma, ke ja pe klo 9.00 – 11.00, muuna aikana tavattavissa sopimuksen mukaan.

Palvelusihteeri
Merja Oja-Lilja
p. 044 778 0275

etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Rakennusvalvonta
PL 6
17201 Vääksy