Metsä-Aakala

Asikkalan kunnan toimesta on aloitettu Asikkalan kunnan Vesivehmaan ja Muikkulan kylissä Asikkalan kunnan omistamalle tilalle Pelto-Aakala (RN:o 16-421-12-97) sekä sitä ympäröivien yksityisessä omistuksessa olevien asuintilojen osalta asemakaavan laatiminen.

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 15.9.2014 § 188 päättänyt asettaa hankkeen vireille ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. N. 18 hehtaarin suuruiselle alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientaloasumista. Alueelle on laadittu Vesivehmaan osayleiskaava, joka ei ole vielä lainvoimainen. Kaavoittajana hankkeessa toimii Asikkalan kunta.

Kaavaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Asikkalan kunnan teknisissä palveluissa (os. Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä kunnan internetsivuilla www.asikkala.fi.

Vääksyssä 16.9.2014
KUNNANHALLITUS

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö
Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen@asikkala.fi

Kaavasuunnittelija
Tuula Vuorinen
p. 044 778 0272
tuula.vuorinen@asikkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma