Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa

  • asemakaava-alueella
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista   tai muuttamista varten on niin määrätty

 

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Maisematyölupahakemus
Puiden kaataminen – lupamenettely Asikkalassa

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Tapio Tonteri
p. 044 778 0273
ma – pe klo 8.00 – 16.00
Tavattavissa toimistoaikana ma, ke ja pe klo 9.00 – 11.00, muuna aikana sopimuksen mukaan.

Palvelusihteeri
Merja Oja-Lilja
p. 044 778 0275

etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Käyntiosoite
Tekniset palvelut
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Tekniset palvelut
PL 6
17201 Vääksy