Tiet ja yleiset alueet

Yhteystiedot

Asikkalan kunta / tekniset palvelut
p. 044 778 0290

Liikenneväylien ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidon hoitaa Viherpalvelut Hyvönen Oy. 

Palvelu- ja päivystysnumero 020 710 9311.

Aurauksen ja liukkaudentorjunnan seuranta

Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelma

Roskaamiskielto

Teiden kunnossapidon vastuunjako


Yksityistiepalvelut

Uusi Yksityistielaki (560/2018) korvaa vanhan Lain yksityisistä teistä (358/1962) 1.1.2019.

Tielautakuntien ja -jaostojen yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Vuoden 2019 aikana saatetaan loppuun keskeneräisiä yksityistieasioita. Vuoden lopussa vielä kesken olevat asiat siirretään Maanmittauslaitokseen loppuunsaatettaviksi.

Tielautakunnille aiemmin kuuluneet yksityistielain mukaiset tehtävät siirtyvät pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu.

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus

 • Avustuksen hakuaika on kesäkuun loppuun (30.6.) mennessä.
 • Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset ( Yksityistielaki (560/2018) § 50, 84).

 

Lainvoimaiset tieoikeudet ja päätökset tiekunnista merkitään kiinteistörekisteriin, kiinteistörekisterikartalle ja yksityistierekisteriin, jotka ovat osa kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Tieosakkaiden on huolehdittava siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, tehdään ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Maanmittauslaitos palvelee yksityistieasioissa. Viranomaisneuvonta on maksutonta. Aikaa vievät selvittelytyöt ovat maksullista palvelua.

Tiedusteluihin vastaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu, yhteystiedot:

 • MML:n asiakaspalvelu (valtakunnallinen) puh. +358 29530 1110 /+358 29530 1120 (svenska)
 • asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
 • kundservice@lantmateriverket.fi

 

Yksityistietä koskevat toimitushakemukset toimitetaan jollain seuraavista yhteystiedoista:

 • sähköpostitse toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi
 • Turvaposti-palvelu, isot liitetiedostot ja salattu sähköposti (liitetiedoston maksimikoko 50 Mt)
 • postitse Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, 33101 Tampere

 

Tiekuntien päätökset uusista vastuuhenkilöistä sekä tiekunnan päätös tiekunnan perustamisesta, tiekunnan tien uudesta ulottuvuudesta sekä säännöistä tehdään jollain seuraavista yhteystiedoista:

 

Uuden yksityistielain (560/2018) myötä yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset.

Tiekunnan tulee toimittaa mm.:

 • Tiedot painorajoituksista
 • Ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.).
 • Lisäksi tulee toimittaa kopio kunnan luvasta merkin asettamiseen jos sellainen on.
 • Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
 • Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa tilapäisesti voimassa olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa.

 

Tiedot  yllä mainituista rajoituksista toimitetaan toistaiseksi sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi.

Linkkejä:

Maanmittauslaitos
Digiroad

Yhteystiedot

Maaseutupäällikkö
Pekka Niemelä
p. 044 778 0278
pekka.niemela@asikkala.fi

Postiosoite
Asikkalan kunta
PL 6
17201 Vääksy

Käyntiosoite
Rusthollintie 2
17200 Vääksy

Suomen Tieyhdistys

Yksityistieasioiden neuvontapuhelin: 0200 345 20
(arkisin 9-18, 0,92 euroa/min + pvm)


Yleiset alueet