Kaavoitus

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia rakennuskaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä.

 

Etuosto-oikeustodistukset

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

       Teiden nimeäminen

 


Asemakaavoitus ja yleiskaavoituspeikkomaki_havainne_taustakuva

Vahvistuneet kaavat

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma

Kaavoituskatsaus

 


Kaavoituksen karttapalvelu

Rambollin karttapalvelu (ajantasa-asemakaavan rajaukset, kaavatiedot, linkit alkuperäisiin asemakaavakarttoihin ja -määräyksiin)

Muita karttapalveluja

Asikkalan kunnan karttapalvelu (opaskartta, seutuilmakuva ja matkojen mittaaminen)

Lahden seudun karttapalvelu (pyörätiet ja opaskartta)

Vanhat kartat (maastokarttoja Asikkalasta vuosilta 1965, 1980, 1984 ja 1990)

Sustainability Map (useiden eri toimijoiden kartta-aineistoja, mm. rakennukset ja kasvillisuustyypit)

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 karttasovellus

Museoviraston karttapalvelu (arkeologisten kohteiden rekisteri, rakennetut ympäristöt, maailmanperintökohteet)

ELY-keskuksen karttapalvelu (mm. topografiakartat ja uudet ilmakuvat koko maasta)

Linkki Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelut-sivustolle  (laaja valikoima erilaisia kartta-aineistoja)

Väyläviraston karttapalvelut (investointihankkeet, liikenneväylien tarinakartta, aineistojen latauspalvelu)

 


 

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö
Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen(at)asikkala.fi

Kaavasuunnittelija
Niko Mäkinen
p. 044 778 0272
niko.makinen(at)asikkala.fi

 

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy