Kaavoitus

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia rakennuskaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä.

 

Etuosto-oikeustodistukset

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu


Asemakaavoitus ja yleiskaavoituspeikkomaki_havainne_taustakuva

Vahvistuneet kaavat

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma

Kaavoituskatsaus

Kaavoituksen karttapalvelu


 

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö
Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen@asikkala.fi

Kaavasuunnittelija
Tuula Vuorinen
p. 044 778 0272
tuula.vuorinen@asikkala.fi

 

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy