Kaavoitus

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia rakennuskaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä.

 

Etuosto-oikeustodistukset

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu


Asemakaavoitus ja yleiskaavoituspeikkomaki_havainne_taustakuva

Vahvistuneet kaavat

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma

Kaavoituskatsaus

Kaavoituksen karttapalvelu


 

Yhteystiedot

 

etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy