Rismalahden ranta-asemakaavan muutos

Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Rismalahden ranta-asemakaavan muutoksen 12.11.2018, § 57. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätettiin valitusaikana kaavasta kaksi valitusta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 5.6.2020 valituksista hylkäävän päätöksen. Päätöksestä jätettiin määräaikaan mennessä kaksi valitusta korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Yhteystiedot
Asikkalan kunta
Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen@asikkala.fi

Insinööritoimisto Poutanen Oy
Kaavan laatija
Juha Poutanen
p. 040 048 0338
juha.poutanen@poutanenoy.fi

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivitetty 15.8.2018)
Rismalahden viranomaisneuvottelu, muistio
Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa 21.5.2018, muistio

 

Valtuuston hyväksymä aineisto

Kaavaselostus
Kaavakartta
Havainnekuva
Luontoselvitys (6/2018)
Liikenneselvitys (Päivitetty 15.8.2018)
Arkeologinen inventointi
Vesihuollon yleissuunnitelma
Kaavanlaatijan vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Kaavanlaatijan vastineen kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Perustiedot