Rakentamisen tuki

  1. Asikkalan kunnalla on mahdollista niin halutessaan ostaa 10–20% Asikkalaan rakennettavista (uudet vielä käynnistymättömät hankkeet) kerrostalo- ja rivitalohuoneistoista, mikäli rahoittajan vaatima ennakkomyyntimäärä ei täyty kohtuullisen ajan kuluessa eikä rakentamishanke muutoin käynnistyisi.
  2. Kohteiden neliöhinnan tulee olla kohtuullinen. Maksimineliöhinta 3 200 €/m2 (velaton neliöhinta).
  3. Kunta lunastaa huoneistoja 5 % alle markkinoidun myyn ti hinnan, kuitenkin enintään kohdassa 2 määritellystä velattoman neliön maksimihinnasta.
  4. Kunta valitsee itse kohteesta ennakkomyyntiajan päätyttyä haluamansa huoneistot, jotka se näkee soveltuviksi työsuhdeasunnoiksi, ja joiden jälleenvuokrauksesta ei koidu rasitetta. Ennakkomyynnin määräaika määritellään erikseen kunkin rakennusliikkeen kanssa tehtävässä sopimuksessa.
  5. Kauppakirjat tehdään vasta kohteen valmistumisvaiheessa, mihin saakka myyjän/rakennusliikkeen tulee myydä huoneistoa/huoneisto ja aktiivisesti.
  6. Mikäli kunnan lunastamiin huoneistoihin ei saada kunnan työntekijää vuokralaiseksi, voidaan vuokrasopimus solmia myös ulkopuolisen kanssa.

KHALL § 201 (1.6.2015)