Pientalorakentajien etukampanja

Asikkalan kunnalla on käynnissä etukampanja pientalorakentajille. Etuisuutta tarjotaan niille, jotka ostavat tai vuokraavat kunnalta pientalotontin kampanja-aikana. Etuna on 10 metrin venepaikka Kuotaan satamasta Päijänteen rannalta viideksi vuodeksi maksutta.

Tarkemmat kampanjaehdot:

– Etuus koskee uusia kunnan tontin ostajia tai vuokraajia, jotka
allekirjoittavat vuokrasopimuksen tai kauppakirjan ajanjaksolla 1.4.2019 – 30.6.2020

– Etuus koskee tontin haltijaa so. kunnan tontin vuokraajaa tai
ostajaa eikä se ole siirrettävissä, ts. välivuokraus ei ole sallittua

– Etuus astuu voimaan kunnan tontin kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta

– Mikäli rakentamisvelvoite ei täyty, raukeaa oikeus venepaikkaan

– Viiden vuoden venepaikkaetuuden täyttymisen jälkeen paikka muuttuu maksulliseksi voimassaolevien taksojen mukaisesti, mikäli venepaikan siihenastinen käyttäjä ei irtisano paikkaa edun päättymistä edeltävän vuoden loppuun mennessä.
(KHALL §46, 04.03.2018)