Osuuspankin asemakaavamuutos

Asikkalan kunnanhallitus on käynnistänyt päätöksellään 18.2.2019, 32 § Osuuspankin asemakaavamuutoksen laatimisen. Kaavamuutos koskee kiinteistöä Anianpellon markkinakeskus (RN:o 16-401-6-574), joka on Anianpellon kylän korttelin 165 tontti 1. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle liiketilojen lisäksi myös asuntorakentaminen, ja saada alueelle korkeampaa ja tehokkaampaa rakentamista. Hankkeen aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Asikkalan kunnanhallitus on hyväksynyt 6.5.2019, 112 § Osuuspankin asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineiston ja päättänyt asettaa ne nähtäville. Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 15.5.-14.6.2019 Asikkalan kunnan teknisissä palveluissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä kunnan internetsivuilla www.asikkala.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää luonnosvaiheen asiakirjoista mielipiteensä. Luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 14.6.2019 klo. 16.00 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta/kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy TAI sähköpostitse kirjaamo@asikkala.fi.

Yhteystiedot

Asikkalan kunta

etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Ramboll Finland Oy
Kaavoitusarkkitehti, projektipäällikkö
Eveliina Könttä
p. 040 6300 480
eveliina.kontta@ramboll.fi

Luonnosvaiheen aineisto

Kaavakartta ja -määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Pysäköintitarkastelu
Asemakaavan seurantalomake