Metsä-Aakalan teollisuusalue

Asikkalan kunnanhallitus on käynnistänyt päätöksellään 15.10.2018, 215 § Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaavan laatimisen. Suunnittelualue sijaitsee Vesivehmaan kylässä valtatie 24:n (Lahdentien) varrella ja on kooltaan noin 7,8 hehtaaria. Suunnittelualueelle on tarkoitus osoittaa teollisuusrakentamista mahdollistava alue Asikkalan kunnan omistamalle maalle, sekä tarkastella yksityisellä maalla olevan huoltoasema-alueen toiminta asemakaavatasolla. Samalla tarkastellaan suunnittelualueen sisäiset liikennejärjestelyt.

Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 17.6.2019, § 154 hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat. Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 1.7.2019 – 12.8.2019 välisenä aikana Asikkalan kunnanvirastolla (os. Rusthollintie 2, 17200 Vääksy) sekä kunnan internet-sivuilla www.asikkala.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää asiakirjoista mielipiteensä. Luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet on toimitettava 12.8.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen Asikkalan kunta/kaavoitus, PL 6, 17201 VÄÄKSY tai sähköpostilla kirjaamo@asikkala.fi.

Lisätiedot: suunnittelija Henna Leppänen (Ramboll Finland Oy), etunimi.sukunimi@ramboll.fi, p. 040 3525 798 ja tekninen johtaja Harri Hirvonen, etunimi.sukunimi@asikkala.fi, p. 044 778 0290 (lomalla 8.7. – 4.8.2019).

VÄÄKSYSSÄ 17.6.2019
KUNNANHALLITUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavaselostus