Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma

Asikkalan kunnanhallitus käynnisti päätöksellään 6.10.2014, § 199 Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelman laadinnan.

Suunnitelma määrittelee Vääksyn ydinalueet, taajama-alueet, ranta-alueet sekä reuna-alueet, ja millaista rakentamista tai toimintoja/palveluita näille alueille tulisi muodostua kuntakeskuksen elinvoimaisuuden edistämiseksi. Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma on oikeusvaikutukseton suunnitelma, ja sen aluerajaus mukailee Vääksyn osayleiskaavan rajausta.

Kunnanhallitus hyväksyi Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelman 15.5.2017, 135 §. Kunnanvaltuusto päätti 22.5.2017, 25 § palauttaa asian valmisteluun.

Lisätietoja:
Kaavoituspäällikkö
Samuli Kantola
p. 044 778 0270
etunimi.sukunimi@asikkala.fi.

Osallistu ja vaikuta:

Projektin omat nettisivut