Kortteli 53

Asikkalan kunnanvaltuusto on 15.4.2019, § 9 hyväksynyt MRL:n 52 §:n mukaisesti Korttelin 53 asemakaavamuutoksen. Valitusaika päätöksestä päättyy 31.5.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

23.4.2019
Kunnanvaltuusto

 

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Korttelin 53 asemakaavamuutoksen materiaali

Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta ja kaavamääräykset
Asemakaavan seurantalomake
Rakennusinventointi
Luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet
Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen vastineet
Meluselvitys
Havainnekuva