Kanavatien asemakaavamuutos

Asikkalan kunnanhallitus on käynnistänyt päätöksellään 18.3.2019, 54 § Kanavatien asemakaavamuutoksen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.9.2019, § 223 hyväksynyt Kanavatien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat. Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 9.10.–5.11.2019 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy)

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaiset yleiset tiet katualueiksi.

Kanavatien asemakaavamuutoksen materiaaliin voi tutustua alla olevasta linkistä hankkeelle perustetuilla sivuilla.

Kanavatien asemakaavamuutoksen materiaali