Kanavatien asemakaavamuutos

Asikkalan kunnanhallitus on käynnistänyt päätöksellään 18.3.2019, 54 § Kanavatien asemakaavamuutoksen. Samalla päätöksellä on myös asetettu asemakaavan luonnosaineisto nähtäville. Kanavatien asemakaavamuutoksen luonnosaineisto oli nähtävillä 27.3.-26.4.2019.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaiset yleiset tiet katualueiksi.

Kanavatien asemakaavamuutoksen materiaaliin voi tutustua alla olevasta linkistä hankkeelle perustetuilla sivuilla.

Kanavatien asemakaavamuutoksen materiaali