Etuosto-oikeustodistukset

Etuosto tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kunnan maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.

Laki kunnan etuosto-oikeudesta koskee kiinteistöjä, joiden maapinta-ala on yli 5 000 m². Tiedustelut kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä tehdään kirjallisesti. Liitteeksi tulevat kopio kauppakirjasta, kohdetta osoittava kartta sekä lähettäjän yhteystiedot.

Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen maksaa 35 euroa.

Etuostolaki 5.8.1977/608

Yhteystiedot

Kaavoituspäällikkö
Heikki Manninen
p. 044 778 0270
heikki.manninen@asikkala.fi

Käyntiosoite
Asikkalantie 21
17200 Vääksy

Postiosoite
Asikkalan kunta / Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy