Asemakaavat

Alueiden käytön yksityiskohtaista rakentamista, kehittämistä ja järjestämistä ohjaamaan laaditaan asemakaava. Sen tarkoitus on osoittaa alueet erilaisia tarkoituksia varten sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä, huomioiden paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuvan, olemassa olevan rakennuskannan sekä hyvän rakentamistavan.

Vireillä olevat asemakaavat