VYK Yläkoulu / lukio

VÄÄKSYN YHTEISKOULU / VYK

Lukion 1 vsk:n kotien ilta keskiviikkona 28.10.2020 klo 18.00

Kahvit klo 18.00-18.15

Auditorion tilaisuus klo 18.15-

Linkki auditorion yhteistilaisuuteen, klo 18.15-19.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NmNzRiODMtYmQzNi00ZjIwLWI5OTctZmY0N2Y5MDAwNzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5201dc1-0f33-4cd7-828f-d41a7d59dd89%22%2c%22Oid%22%3a%224f487f6e-e360-4ad8-a1a3-823409a0c66d%22%7d

Auditorion yhteistilaisuuden jälkeen Poistu Teams-palaverista ja avaa uusi kokous alapuolella olevan linkin kautta.  Jos et muista oman nuoresi ryhmää, niin se selviää Wilman kautta. 

Ryhmänohjaajien vetämät tilaisuudet!

20A / Katja Väyrynen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I4MDE4MWItNGE5Yy00MTIxLTljOTEtNzEzNzNhNDFmYjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5201dc1-0f33-4cd7-828f-d41a7d59dd89%22%2c%22Oid%22%3a%224f487f6e-e360-4ad8-a1a3-823409a0c66d%22%7d

20B / Janne Suomala

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RmOTNhNTMtYTVhZi00MzZlLWJkNjctMjg3ZGU4MTcxYTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5201dc1-0f33-4cd7-828f-d41a7d59dd89%22%2c%22Oid%22%3a%224f487f6e-e360-4ad8-a1a3-823409a0c66d%22%7d

20C / Ilmailulinja, Kimmo Luhtavaara

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUxMDU3Y2UtOThjZS00ODE4LTg3MGYtMTRiYzcyMWU5NDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5201dc1-0f33-4cd7-828f-d41a7d59dd89%22%2c%22Oid%22%3a%224f487f6e-e360-4ad8-a1a3-823409a0c66d%22%7d

20D / Liikuntalinja, opo ja rexi sekä Alex Konttinen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE4NTgwNzItZDQxMS00NGU0LWE1Y2YtMjBmNDMxNTNlOWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5201dc1-0f33-4cd7-828f-d41a7d59dd89%22%2c%22Oid%22%3a%224f487f6e-e360-4ad8-a1a3-823409a0c66d%22%7d

 

LUKION ESITTELYSIVUT (kts. reunapaneeli

VYK:n ruokalista

Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulun esittelyAurinkoportaat

Vääksyn Yhteiskoulu koostuu yläkoulusta (luokat 7-9) ja lukiosta.

Yläkoulussa on noin 350 oppilasta ja lukiossa noin 180 opiskelijaa. Koulut toimivat yhteisissä tiloissa ja useimmat koulumme opettajista toimivat kummassakin koulussa.

Kaikkiaan koulussa on 41 opettajaa ja 6 koulukäynninohjaajaa, koulukuraattori ja koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Heidän lisäksi koulumme ja oppilaiden sekä opiskelijoiden viihtyvyydestä huolehtivat koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, siistijät ja kiinteistöhoitaja-vahtimestari.

Peruskoulun jälkeen Vääksyn Yhteiskoulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet II-asteen lukiokoulutuksen suorittamiseen. Lukioon on otettu vuosittain noin 60 lukio-opiskelijaa ja heistä noin 20-25 otetaan erillisen haastattelun perusteella lukion ilmailulinjalle. Ilmailulinja on tarkoitettu motivoituneille nuorille, joiden tavoitteena on liikennelentäjän, sotilaslentäjän tai lennonjohtajan ammatti.

Vääksyn Yhteiskoulun lukio on ensisijaisesti yleissivistävä lukio, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelemaan eri oppiaineita korkeakouluun tai yliopistoon.

KoulurakennusKirjasto

Vääksyn Yhteiskoulu perustettiin jo vuonna 1926, ja koulumme eri rakennukset ovat valmistuneet 1931, 1958 ja 1975.

Mittava uudisrakennus- ja saneeraushanke valmistui vuonna 1999 ja nyt voimme nauttia uudistetuista ja kunnostetuista tiloista.

Nykyaikaiset opetustilat

Viimeisimmän saneerauksen yhteydessä uudistettiin luokkatiloja ja saatiin samalla myös muutamia erikoistiloja. Luokka-, laboratorio- ja työskentelytilojen ohella koulussa on oma kirjasto, kielistudio ja auditorio sekä tietotekniikkaluokka.

kielistudioOpetusluokat on varusteltu nykyaikaisin opetusvälinein. Koulu on saanut kahden viimeisimmän vuoden aikana niin peruskoulun kuin lukion puolelle Opetushallituksen avustusrahaa ja joka luokan perusvarusteluina ovat tietokone, dokumenttikamera ja datatykki.

Saman hankkeen avustamana on ostettu myös iPad-laitteita opetuskäyttöön.

Kaikesta huolimatta uusien laitteiden rinnalla käytetään edelleen perinteisiä menetelmiä, kuten liitutaulua, piirtoheitintä ja vihkoon kirjoittamista.

Yläkoulun valinnaisainetarjotin

Koulullamme on laaja valinnaisainetarjonta 8.-9.luokkalaisille

Kielistä on tarjolla saksaa, ranskaa ja venäjää sekä englannin ja ruotsin lisäkursseja.koksanaula

(valinnaisaineita toteutetaan oppilaiden valintojen mukaan).

Käytännöntaitoja voi harjaannuttaa tietotekniikassa, teknisessä ja tekstiilityössä sekä kotitaloudessa sekä maa- ja metsätaloudessa ja puutarhanhoidossa.

Itseään voi ilmaista niin musiikissa kuvataiteessa, liikunnassa, ilmaisutaidossa kuin luovan kirjoittamisen kursseillakin.

 

8.-luokan valinnaisainetarjottimen lyhytkursseina on tarjolla mm. mopokurssi, valokuvaus sekä digitaalinen viestintä.pienoislaboratorio

Oppilaiden hyvinvoinnin tukena koulussamme on aktiivinen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta.

Lukuvuonna 2014-15 peruskoulun painopisteinä ovat työrauha, itsearviointi ja ympäristöstä ja tavaroista huolehtiminen.

Vääksyn Yhteiskoulussa toteutamme avoimen oppimisympäristön periaatetta, jossa opiskelijat valitsevat oman polkunsa. Vaikka jokaisen opiskelu on tietysti itsestä kiinni, koulussamme on aina pyritty huolehtimaan jokaisesta yhteisömme jäsenestä.

Viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö on kaikkien tavoitteena.

Koulun sijainti ja kuljetukset

Koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja bussilla pääsee koulun pihapiiriin niin Lahdesta, Koulun karttaHollolasta, Padasjoelta kuin Sysmästäkin.

Koulu sijaitsee aivan Vääksyn kanavan tuntumassa.

Harrastusmahdollisuudet

Koulun lähellä sijaitsevat monipuoliset urheilumahdollisuudet: urheilukenttä, liikuntahalli kuntosaleineen, jäähalli sekä aurinkovuoren monipuoliset hiihto- ja lenkkeilymaastot ovat aivan koulun vieressä.

 Kivipuutarha