Peikkomäen asemakaavan ehdotusvaiheen nähtäville asettaminen

Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty asemakaavan laatiminen Peikkomäen alueella, Vesivehmaan kylässä. Suunnittelualue sijaitsee Vesivehmaan kylän keskustassa, noin puolen kilometrin päässä Vesivehmaan päiväkodista ja koulusta. Noin 4 ha suuruinen suunnittelualue on osittain peltoa ja osittain metsää. Suunnittelualueelle on tarkoitus osoittaa pientalotontteja ja virkistysaluetta sekä niihin liittyvät katualueet.

Asikkalan kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.3.2012  § 66  laadittavan kaavan
ehdotusvaiheen aineistoa, ja päättänyt asettaa Peikkomäen asemakaavan ehdotusvaiheen asemakaavakartan ja asemakaavan selostuksen liiteasiakirjoineen virallisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 28.3. – 26.4.2012 väliseksi ajaksi. Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 26.4.2012 osoitteeseen Asikkalan kunta/kaavoitus, PL 6, 17201 Vääksy.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Asikkalan kunnan teknisen ja
ympäristötoimen tiloissa (os. Asikkalantie 21, 17200 Vääksy) sekä  kunnan internetsivuilla www.asikkala.fi

Lisätietoja kaavoituksesta antavat Asikkalan kunnan kaavoituspäällikkö Samuli Kantola puh. 044 778 0270, samuli.kantola(at)asikkala.fi sekä kaavaa laativa konsultti AIRIX Ympäristö Oy, Rakennusarkkitehti Esko Hyytinen puh. 010 241 4023, etunimi.sukunimi(at)airix.fi

Vääksyssä 20.3.2012

Kunnanhallitus
Copyright 2011 asikkala.fi | Käyntiosoite: Rusthollintie 2 | Postiosoite: PL 6, 17201 VÄÄKSY | Puhelinvaihde: (03) 888 6111
Telefax: (03) 888 6268 | Sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi | Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@asikkala.fi | Internet-osoite: www.asikkala.fi Kirjaudu