Maankäytön ja kaavoituksen korvausperusteet 1.3.2013 alkaen

Kunnan myöntämä poikkeuslupa- /suunnittelutarvepäätös:
 
 • myönteinen päätös
 • kielteinen päätös
 • 400,00 euroa
  200,00 euroa
  Kunnan asiakkaan pyynnöstä antama kirjallinen ennakkolausunto poikkeamislupaa tai kiinteistön muodostamista koskevista
  edellytyksistä
  75,00 euroa
  Kunnan toimesta tehty naapureiden kuuleminen

  40,00 euroa/kuultava

  enintään 150 euroa/ hakemus 
  sekä todelliset ilmoituskulut

  Asema- ja ranta-asemakaavojen tai niiden muutosten laatiminen ja käsittely,
  mikäli hanke on yksityisen edun vaatima ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut:
  a) työkustannukset

  b) kartta- ja materiaalikustannukset
        - kaavakartta enintään A4
        - muut kaavat

  c) asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen
  sosiaali- ja yleiskuluineen


  500,00 euroa
  800,00 euroa

  1000,00 euroa
  Etuosto-oikeus todistuksen laatiminen 30,00 euroa
  sekä postikulut
  Tontin varaus ja aineistomaksu
  - Varausaika on 3 kk, joka lasketaan maksupäivästä. Varausmaksu on
    kiinteä, eikä sitä hyvitetä kauppahinnasta/vuokrasta. Varausmaksua ei
    palauteta varauksen purkautuessa
  250,00 euroa
  Vuokrasopimuksen / kaupan purku 100,00 euroa
  Rakentamisvelvoitteen pidentäminen 150,00 euroa
  Vuoraoikeuden siirto / suostuminen omistajan vaihdokseen 150,00 euroa
  Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivänä, on erääntyneelle maksulle
  suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä.
   
  Copyright 2011 asikkala.fi | Käyntiosoite: Rusthollintie 2 | Postiosoite: PL 6, 17201 VÄÄKSY | Puhelinvaihde: (03) 888 6111
  Telefax: (03) 888 6268 | Sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi | Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@asikkala.fi | Internet-osoite: www.asikkala.fi Kirjaudu