Ekomaksun tarkistaminen

Asikkalan kunnan tekninen lautakunta on päättänyt 27.4.2010 § 42:

1) Asikkalan kunnassa jätelain 28 §:n mukaista vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja koskevaa jätemaksua, nimeltään ekomaksu, tarkistetaan siten, että maksua peritään 15,45 euroa/vuosi /vakituinen asunto ja 8,94 euroa/vuosi/vapaa-ajan asunto. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Ehdotettu maksu tulee voimaan 1.7.2010, jos kaikki osakaskunnat ovat siihen mennessä tehneet yhtenevän päätöksen.

2) ekomaksun perusteet sisältävä taksa on hyväksytty pöytäkirjan liitteen mukaisena.


ASIKKALAN KUNTA

Tekninen lautakunta

Copyright 2011 asikkala.fi | Käyntiosoite: Rusthollintie 2 | Postiosoite: PL 6, 17201 VÄÄKSY | Puhelinvaihde: (03) 888 6111
Telefax: (03) 888 6268 | Sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi | Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@asikkala.fi | Internet-osoite: www.asikkala.fi Kirjaudu