Lehmonkärjen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Maanomistajan toimesta on aloitettu Asikkalan kunnan Vähä-Äiniön kylän, tilan Yrjölä RN:o 5:22 osalta ranta-asemakaava muutoksen laatiminen. Kaavan aloitusasiakirjana laadittu MRL 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi, ja sitä täydennetään suunnittelun edetessä.

•Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa koulutus-, loma- ja juhlakeskuksen kehittäminen. Ranta-asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle lisää lomamökkejä sekä matkailuyrityksen toimintaan liittyviä virkistys- ja liikuntatoimintoja sekä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa tuulivoimala tai tuulivoimaloita takamaastoon.

Asemakaavan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Asikkalan kunnan teknisen- ja ympäristötoimen tiloissa (os. Asikkalantie 21, 17200 Vääksy)

Lisätietoja kaavoituksesta saa Asikkalan kunnan kaavoitusinsinööri Samuli Kantolalta, puh. (03 888 6270), tekniseltä johtajalta Harri Hirvoselta, puh. (03 888 6290) sekä Ramboll Finland Oy:n kaavoitus- ja maankäyttöyksiköstä Pirjo Pellikalta (040-532 2380).

Copyright 2011 asikkala.fi | Käyntiosoite: Rusthollintie 2 | Postiosoite: PL 6, 17201 VÄÄKSY | Puhelinvaihde: (03) 888 6111
Telefax: (03) 888 6268 | Sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi | Henkilökunnan sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@asikkala.fi | Internet-osoite: www.asikkala.fi Kirjaudu